خانه » كتاب : علم اليقين ، جلد اول » فصل 6. پيامبران صاحب شريعت هر كدام دوازده وصى داشته اند

فصل 6. پيامبران صاحب شريعت هر كدام دوازده وصى داشته اند

فصل 6. پيامبران صاحب شريعت هر كدام دوازده وصى داشته اند
يكى از محققان گفته است : بدان كه پيامبران صاحب شريعت از زمان آدم تا حضرت محمد صلى الله عليه و آله شش تن بوده اند، هر كدام براى مدتى يك شريعت آورده است ، نخستين شريعت فاتحه آنها بود و آخرين شريعت خاتمه آنها؛ و شريعتهاى ميانى ، دومى اولى را نسخ مى كرد تا خاتمه فاتحه شود و فاتحه خاتمه . (985) و پيامبر صلى الله عليه و آله به همين مطلب اشاره دارد در ذكر گردش زمان كه فرمود: ((زمان گردش نموده و به صورت اولش در روزى كه خداوند آسمانها و زمين را آفريد بازگشته است .)) (986)
آن شش پيامبر عبارتند از: آدم ، نوح ، ابراهيم ، موسى ، عيسى و محمد – صلوات الله عليهم اجمعين – و هر كدام دوازده وصى داشته اند كه در زمانهاى دور و نزديك بدو متصل بوده اند و سخن او را حفظ مى كرده و شريعت او را به پا مى داشته اند، و اين امر تا زمانى كه تكليف باقى است ادامه دارد.
و وصى همان حجت پس از آن پيامبر است و امام ناطقى است كه از تاءويل كتاب صامت سخن مى گويد، شريعت را حفظ مى كند، حدود را اجرا مى سازد، مرزها را مى بندد و دست ظالم را از سر مظلوم كوتاه مى نمايد.
شريعت فاتحه شريعت آدم عليه السلام است و اوصيايش دوازده نفرند: شيث ، هابيل ، قينال ، ميسم (نيسم ) شيسم ، قادس ، قيدق (قيدرق ) ايمنح ، اينوخ ، ادريس ، دينوخ ، ثاخور.
شريعت دوم شريعت نوح عليه السلام است و اوصيايش دوازده نفرند: سام ، يافث ، ارشخ ، فرشخ ، فاقو، شالح ، هود، صالح ، ديمنح ، معدل ، وريخا، هجان .
شريعت سوم شريعت ابراهيم عليه السلام است و اوصيايش دوازده نفرند: اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ، يوسف ، ايلون ، ايتم ، ايوب ، زينون ، دانيال اكبر، اينوخ ، اناخا، ميدخ .
شريعت چهارم شريعت موسى عليه السلام است و اوصيايش دوازده نفرند: يوشع ، عروف ، فيدوف ، عزير، اريسا، داود، سليمان ، آصف ، اتواخ ، مينقا، ارون ، واعث .
شريعت پنجم شريعت عيسى عليه السلام است و اوصيايش دوازده نفرند: شمعون ، عروف ، فيدق (فيدوف ) عبير (عسير)، زكريا، يحيى ، اهدى ، مشحا، طالوت ، قس ، استين ، بحير راهب .
شريعت ششم شريعت محمد صلى الله عليه و آله است و اوصيايش ‍ دوازده نفرند: اميرالمؤ منين على بن ابى طالب ، حسن زكى ، حسين شهيد، على زين العابدين ، محمد باقر، جعفر صادق ، موسى كاظم ، على بن موسى الرضا، محمد تقى ، على نقى ، حسن عسكرى ، مهدى قائم كه اوصيا بدو ختم مى گردند و مجموعا هفتاد و دو وصى براى شش پيامبرند.
پس اگر ميان وصى متصل به پيامبر متصل به خدا و وصى ديگر، زمانى فاصله افتاد، مردانى كه به شريعت آن پيامبر و ايمان آن وصى ايمان آورده اند آن وصيت را حفظ مى كنند و پيوسته به طور پنهانى آن را دست به دست مى گردانند تا خداوند آن را آشكار سازد. زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده است : ((و اگر از دنيا جز يك روز نمانده باشد، بى شك خداوند آن روز را چندان طولانى مى كند تا مردى از اولاد مرا كه همنام و هم كنيه من است بيرون آورد كه زمين را از عدل و داد پر كند چنانكه از ظلم و جور پر شده باشد)). (987)
و در كتاب ((اكمال الدين )) آمده است : اوصياى پيامبران پيش از پيامبر ما صلى الله عليه و آله همه پيامبر بودند، پس هر وصيى كه به وصيت حجت قبل از خود قيام مى نمود – از وفات آدم تا عصر پيامبر ما صلى الله عليه و آله – پيامبر بود، و اوصياى پيامبر ما صلى الله عليه و آله پيامبر نبودند، زيرا خداوند محمد صلى الله عليه و آله را از روى كرامت و فضيلت ، خاتم نام پيامبرى قرار داده است . (988)

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.