خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب پيام امام اميـرالـمؤمـنين (عليه السلام)
23

دانلود کتاب پيام امام اميـرالـمؤمـنين (عليه السلام)

دانلود کتاب

پيام امام اميـرالـمؤمـنين (عليه السلام)

شرحى تازه و جامع بر نهج البلاغه

آية اللّه العظمى مكارم شيرازى

با همكارى دانشمندان محترم حجج اسلام آقايان:

محمّدجعفر امامى ـ محمّدرضا آشتيانى ـ محمّد احسانى فر ـ محمّدجواد ارسطا

ابراهيم بهادرى ـ سعيد داودى ـ احمد قدسى

فهرست مطالب

خطبه 61

ترجمه

شرح و تفسير

فرق خوارج با شاميان جنايتكار!

نكته ها

1- گمراهتر از خوارج!

2- حق طلبان گمراه و باطل گرايان آگاه!

خطبه 62

ترجمه

شرح و تفسير

چرا از مرگ بترسم؟!

خطبه 63

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

دنيا سايه ناپايدار!

خطبه 64

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

مرگ بر همه سايه افكنده!

***

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

تا مى توانيد توشه برگيريد

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

واى بر انسانهاى غافل!

نكته ها

1- فلسفه پنهان بودن مرگ

2- فريب آرزوها را نخوريد

3- تزيين كردن شيطان!

4- عمر انسانها حجّتى بر ضدّ آنهاست!

5- غرور و مستى نعمت!

خطبه 65

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

مدح و تمجيد پروردگار

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

جلوه هاى جلال و جمال او

نكته

آثار تربيتى معرفة اللّه

خطبه 66

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

بخشى از فنونِ جهاد

نكته

فنون جنگى در گذشته و حال

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

محكم بايستيد و مقاومت كنيد!

خطبه 67

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

استدلال منطقى در مسأله امامت

نكته

مسأله خلافت و داستان سقيفه بنى ساعده

چند نكته جالب در داستان سقيفه

خطبه 68

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

محمّد بن ابى بكر و حكومت مصر

نكته ها

1- هاشم مرقال كه بود؟

2- گوشه اى از زندگانى محمّد بن ابى بكر

خطبه 69

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

گله شديد از دوستان سست عنصر!

نكته

اين همه توبيخ براى چيست؟

خطبه 70

ترجمه

شرح و تفسير

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را در خواب ديدم!

نكته ها

1- ياران على(عليه السلام)

2- چه كسانى مستحقّ نفرينند؟

خطبه 71

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

باز هم گله شديد از دوستان نادان

نكته ها

1- نخستين كسى كه ايمان آورد على(عليه السلام) بود

2- پاسخ به يك سؤال

خطبه 72

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

اى نگهدارنده آسمانهاى رفيع

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

درود بر چنين پيامبرى

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

ما را در سايه او قرارده

نكته

اهميّت فوق العاده صلوات بر پيامبر(صلى الله عليه وآله)

پاسخ به چند سؤال

1- اين همه اهميّت براى چيست؟

2- آيا صلوات بر پيامبر براى او اثرى دارد؟

3- با چه الفاظى درود بفرستيم؟

4- صلوات و درود واجب است، يا مستحب؟

5- مفهوم واقعى صلوات

خطبه 73

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

نيازى به بيعت مروان ندارم!

نكته

سرگذشت عجيب مروان!

خطبه 74

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

همه مى دانيد از هر كس شايسته ترم!

پاسخ به چند پرسش

خطبه 75

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

دشمن آشتى ناپذير منحرفان!

خطبه 76

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

بيست گفتار گرانبها

نكته

صبر و اغتنام فرصت

خطبه 77

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

نمونه اى از جنايات بنى اميّه

نكته ها

1- سعيد بن عاص را بهتر بشناسيم

2- بنى اميّه را بهتر و دقيقتر بشناسيم

الف: بنى اميّه در قرآن مجيد

ب: بنى اميّه در احاديث اهل سنّت

ج: بنى اميّه در نهج البلاغه

د: تبهكارى هاى حكومت بنى اميّه

1- انحراف خلافت اسلامى از مسير صحيح خود و تبديل آن به سلطنت

2- مسخ و تحريف حقايق و معارف اسلامى، مانند:

خطبه 78

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

بخشى از دعاهاى آموزنده امام(عليه السلام)

نكته

دعا و تأثير عجيب آن در زندگى انسان ها

خطبه 79

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

خطاهاى منجّمان

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

از پيشگويى هاى منجّمان بپرهيزيد

نكته ها

1- علم نجوم چيست؟ و چه بخشى از آن ممنوع است؟

2- چرا در رديف كفر؟

3- چگونگى پيدايش پيش گويى هاى نجومى

خطبه 80

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

موقعيّت زنان در جوامع بشرى

نكته ها

1- تفاوتها و يكسانى هاى زنان و مردان

امّا در بعد علمى و فرهنگى:

2- سخنى درباره عايشه و زندگانى او

خطبه 81

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

حقيقت زهد

نكته

زهد آن است كه امير باشيم نه اسير دنيا!

خطبه 82

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

دنيا وسيله است، نه هدف!

نكته ها

1- چگونگى حساب اعمال در جهان ديگر

2- دنياپرستى مذموم است نه دنيادارى

خطبه 83

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

هم دور است و نزديك، هم بالا و پايين!

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

تقوا سرنوشت سازترين مسأله زندگى انسانها

نكته

همه جا و هميشه دعوت به تقوا

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

چهره واقعى دنيا!

نكته

ناپايدارى اين جهان

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

صحنه هولناك محشر!

نكته ها

1- دورنمايى از معاد جسمانى

2- شبهه معروف آكل و مأكول

3- چگونه مردگان از قبرها خارج مى شوند؟

بخش پنجم

ترجمه

شرح و تفسير

از كجا آمده ايم و به كجا مى رويم؟

نكته

دنيا ميدان ورزيدگى و آزمايش است

بخش ششم

ترجمه

شرح و تفسير

مواعظ تكان دهنده!

نكته

«ريشه ها» و «شاخه هاى» تقوا

بخش هفتم

ترجمه

شرح و تفسير

همه غرق احسان اوييم!

بخش هشتم

ترجمه

شرح و تفسير

به هوش باشيم، همه نعمت ها زوال پذيرند!

بخش نُهم

ترجمه

شرح و تفسير

سرانجام چهره هاى پرطراوت پژمرده مى شود!

بخش دهم

ترجمه

شرح و تفسير

گذرگاههاى هولناكى كه در پيش داريم

نكته ها

1- چگونه آسان از صراط بگذريم؟!

2- نماز شب، كيمياى سعادت است

بخش يازدهم

ترجمه

شرح و تفسير

وسوسه هاى شياطين، مانع ديگر

نكته

انواع دام هاى شيطان

بخش دوازدهم

ترجمه

شرح و تفسير

آغاز و انجام زندگى انسان

نكته

عفو تو و خطاى من، بخل من و عطاى تو!

بخش سيزدهم

ترجمه

شرح و تفسير

ناگهان مرگ فرا مى رسد!

بخش چهاردهم

ترجمه

شرح و تفسير

حوادث بعد از مرگ

نكته ها

1- لحظات عبرت انگيز وداع زندگان با مردگان!

2- سؤال قبر چيست؟!

بخش پانزدهم

ترجمه

شرح و تفسير

قبر، باغى از بهشت يا حفره اى از دوزخ است!

بخش شانزدهم

ترجمه

شرح و تفسير

كجا رفتند قدرتمندان ناسپاس؟

بخش هفدهم

ترجمه

شرح و تفسير

چشم و گوش خود را باز كنيد!

بخش هيجدهم

ترجمه

شرح و تفسير

آخرين سخن!

خطبه 84

خطبه در يك نگاه

ترجمه

شرح و تفسير

اين مرد دروغگو را بشناسيد!

نكته ها

1- عمرو عاص كيست؟

2- مزاح و شوخ طبعى از ديدگاه اسلام

خطبه 85

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

در طريق معرفت خداوند

نكته

چگونگى معرفت انسان نسبت به ذات خدا

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

عبرت بياموزيد و پندگيريد!

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

درجات بهشتى

خطبه 86

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

از اسرار درون شما آگاه است

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

زاد و توشه برگيريد!

«اِرهاق»

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

بيانگر همه چيز!

نكته

1- هر چه بخواهيد در قرآن است!

پاسخ به يك پرسش

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

فرصت را غنيمت بشمريد!

نكته

سرچشمه هاى نفوذ شيطان!

بخش پنجم

ترجمه

شرح و تفسير

سعادتمند كيست؟

نكته

سرچشمه سعادت در درون شماست

بخش ششم

ترجمه

شرح و تفسير

خوهاى خطرناك

نكته

اندرزهاى گويا و رسا

خطبه 87

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

محبوبترين بندگان خدا

نكته

برترين موهبت الهى

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

ويژگى هاى بندگان خالص خدا

نكته ها

1- گشوده بودن درهاى اجتهاد

2- قرآن دستورالعمل كامل زندگى

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

عالمان مخلص و عالم نمايان!

نكته ها

1- دانشمندان گمراه!

2- تفسير به رأى، دام بزرگ شيطان

3- بدعت ها، سرچشمه انحرافات

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

با وجود عترت، گمراهى چرا؟

نكته

مقامات والاى اهل بيت(عليهم السلام)

بخش پنجم

ترجمه

شرح و تفسير

پرچم هاى هدايت

بخش ششم

ترجمه

شرح و تفسير

كوتاهى عمر بنى اميّه

نكته

ناكامى بنى اميّه در حكومت

الف- قيام هاى خوارج بر ضد بنى اميّه

ب- قيام گروههاى ديگر در برابر بنى اميّه

خطبه 88

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

كجاست چشم بينا و گوش شنوا؟!

نكته

سرنوشت جبّاران

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

خودرأيى سرچشمه اصلى اختلاف

نكته

خودكامگان گمراه!

خطبه 89

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

ترسيمى از جهان در آستانه ظهور پيامبر(صلى الله عليه وآله)

نكته

جاهليّت عصر ما!

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

همه مسئول هستيد!

خطبه 90

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

ترجمه

شرح و تفسير

او بود و هيچ كس نبود!

بخش دوم

ترجمه

شرح و تفسير

از همه اسرار وجودتان آگاه است!

بخش سوم

ترجمه

شرح و تفسير

هيچ كس همتاى او نيست!

بخش چهارم

ترجمه

شرح و تفسير

خودتان حسابگر خود باشيد!

نكته ها

1- وزن و حساب در عرصه محشر

2- واعظ درون!

 برای دانلود کتاب پيام امام اميـرالـمؤمـنين (عليه السلام) بر روی لینک زیر کلیک کنید

 شرح نهج البلاغه بخش ۱

-شرح نهج البلاغه بخش ۲

 شرح نهج البلاغه بخش ۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.