از خوى خوش پيامبر صلى الله عليه و آله چه استفاده كردند!

ابن عبدالبر در استيعاب مى نويسد: نعيمان بن عمر و انصارى از قدماى صحابه و از جمله انصار و اهل بدر است مردى خوش مجلس و مزاح بود از وقايعى كه از منسوب به اوست اين است كه مرد عربى از باديه نشينان خدمت پيغمبر صلى الله عليه و آله آمد شتر خود را پشت مسجد خوابانيد و به مسجد وارد شد، بعضى از اصحاب به نعيمان گفتند اگر اين شتر را بكشى گوشت آنرا تقسيم مى كنيم

حضرت رسول صلى الله عليه و آله قيمتش را به اعرابى خواهد داد او را نيز خشنود خواهد كرد نعيمان شتر را كشت ، در اين اثنا اعرابى بيرون آمد. شتر خود را كشته ديد فرياد كرد و پيغمبر را بداد خواهى خواست . نعيمان فرار كرد. حضرت رسول صلى الله عليه و آله آن فرياد را كه شنيد از مسجد خارج شد. ناقه اعرابى را كشته ديد. پرسيد اين كار از كه سر زده گفتند از نعيمان .
آن جناب يك نفر را فرستاد تا او را بياورد، فرستاده رفت پس از جستجو فهميد در خانه ضباعه دختر زبير بن عبدالمطلب همسر مقداد بن اسود پنهان شده منزل ايشان نزديك مسجد بود به آنجا رفت . او را اشاره به محلى كردند كه شباهت به حفره اى داشت نعيمان خود را در حفره اى پنهان كرده و با مقدارى علف سبز جلوى حفره را پوشانيده بود. فرستاده بازگشت ، عرض كردى يا رسول الله صلى الله عليه و آله من او را نديدم حضرت با دسته اى از اصحاب به خانه ضباعه آمدند آن مرد مخفيگاه نعيمان را نشان داد. پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: علفها را برداشتند و نعيمان را بيرون آوردند پيشانى و رخسارش از علفهاى تازه رنگين شده بود حضرت رسول فرمود: نعيمان اين چه كارى بود كه از تو سر زد؟! گفت : يا رسول الله همان كسانيكه شما را راهنمائى به محل من كردند به اين كار وا دارم نمودند پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله تبسم كنان رنگ علف را با دست مبارك خويش از پيشانى و رخسار او زدود، بهاى شتر را نيز به صاحبش داده او را راضى كرد(55).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.