در مدح استادم آقاى صادقى

در مدح استادم آقاى صادقى

همت پاك تو شد مايه اميد ما
روح بيان تو داد روح و روانى بما
زپايدارى و علم مثال عالم شدى
ميان دانشوران فرد معالم شدى
از كتب قيمت گشته همه مستفيض
وز جلساتت برند هيئت طلاب فيض
فضل ((بشارات )) تو گشته به افواه عام
خليل و دشمن كنند مدح و رامستدام
كرده عجم افتخار به آن بشارات تو
گشته عرب مستفيد ز ((البشارات ))(169) تو
خصم بگشته ذليل زاحتجاجات تو
نور حقيقت گرفت به وى مقالات تو
دانش و علمت شود بهر عدو آشكار
گرچه نظر هم كند رؤ س اسفار تو
حوزه درست زند تير به چشم حسود
ليك چه سازد حسود كان نبرد هيچ سود
ستارگان تو شد حاوى هيئت همى
دليل آورده اى زآى قرآن بسى
((صادقى ))اى مفخر وفد جوانان ما
اى بتو روشن شده فكر و خيالات ما
بيم و هراسى بخود راه از عدو
بر روش و فعل خود باش تو ثابت چو كو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.