دانلود ? کتاب #کرونا_فریب_قرن به صورت علمی

دانلود ? کتاب #کرونا_فریب_قرن به صورت علمی

کرونا فریب قرن

کودتاي سفید

حامد رئیسی (ایمونولوژیست)

پیش گفتار مؤلف …………………………………….. 9
فریب قرن چیست؟ ……….. 9
خطاهاي شناختی ………………… 13
توهم توطئه یا شیپور جهالت؟. ……………………… 14
الفباي بردگی و فریب ………………………. 21
بخش اول …………………………………. 23
پردة اول فریب. ……………………………. 23
خطاي شناختی شماره یک: تأیید اجتماعی ………………. 23
خطاي شناختی شماره دو: خطاي مرجعیت. …………… 35
خطاي شناختی شماره سه: توهم اخبار. ………………………… 49
اثر داونینگ کروگر، توهم دانایی (چرا احمق ها اعتماد به نفس بیشتري دارند؟). .. 50
خطاي شناختی شماره چهار: خطاي در دسترس بودن …… 55
نیم پرده اي از فریب. ……………………………….. 59
کره شمالی به وسعت چهار قاره …………………………. 59
ماتریکس مرجعیت-رسانه-جمع (ترکیب سه خطاي شناختی عمده)، رهبري
ناخودآگاه ………………………………………. 61
پردة دوم فریب …… 71
واژه شناسی فریب، چرا به کرونا فریب قرن گفته ایم؟ ………. 71
آیا گلوبالیسم، آسمانی را می گریاند تا گلی را بخنداند؟………. 71
نرماندي، فریب قرن پیش – کرونا، فریب قرن حاضر …….. 74
خطاي شناختی شماره پنج: هزینه هدر رفته …………………. 80
بخش دوم: ساختار ………………………………….. 83
پردة سوم فریب ………………………………………………… 83
سازمان بهداشت جهانی یا سازمان کشتار جهانی؟. ………… 83
خطاي شناختی شماره شش: تمایل بیش از حد به پاداش ها ……. 101
چگونگی پیوند سازمان هاي عالی بهداشت با خانواده گیتس و راکفلر. ……… 102
ویروس………………………….. 129
حقایقی تلخ در مورد واکسن ها ………………….. 14

دانلود کتاب کرونا فریب قرن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.