بایگانی روزانه: آگوست 14, 2017

محبوب ما، هم شمع وهم شاهد

محبوب ما، هم شمع وهم شاهد محبوب ما از آنجا که از محبوب حقيقى، رنگ پذيرد ونشان ازو دارد، در ميان تمام محبوبها شاخص است واين شاخص بودن وامتياز به سبب زيبائى جمال عالم آراى اوست که کس چون او نمى ماند واو نه …

ادامه نوشته »