بایگانی روزانه: سپتامبر 3, 2017

حصن نا محدود الله

حصن نا محدود الله اگر کسى به يگانه محبوب بى نهايت هستى – الله – که آفرينش، پيشانى بندگى بر آستان خدايى اش مى سايد وتمامى مخلوقات در ذات بى همتايش متوله ومتحيرند عشق ورزد، چنان وسعت بينشى مى يابد که هر چه پرواز …

ادامه نوشته »