بایگانی روزانه: نوامبر 12, 2017

بيقرارى وانتظار در غيبت يار

بيقرارى وانتظار در غيبت يار انتظار: ز دو ديده خون فشانم ز غمت شب جدائى در گلستان چشمم ز چه رو هميشه باز است   چه کنم که هست اينها گل باغ آشنائى به اميد آن که شايد تو به چشم من در آئى …

ادامه نوشته »