بایگانی روزانه: نوامبر 24, 2017

در حشر، هر کس با امام ومحبوب خود خوانده مى شود

در حشر، هر کس با امام ومحبوب خود خوانده مى شود (يوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتى کتابه بيمينه…).(12) روزى که هر کس با نام امام وپيشوايش خوانده مى شود، پس کسانى که نامه اعمال در دست راست دارند… کتاب که نامه اعمال …

ادامه نوشته »