بایگانی روزانه: نوامبر 27, 2017

جذبه محبوب

جذبه محبوب زيبائى ووفاى نامتناهى در آفريدگار جهان، آفريدگان را به خود جذب مى کند واين کشش از جانب او وکوشش از سوى دوستداران وعاشقان را حدى نيست. درياى جذبه حق تعالى به تعبيرات گوناگون نسبت به مخلوقات خود ابراز عشق واشتياق مى نمايد. …

ادامه نوشته »