بایگانی روزانه: ژانویه 8, 2022

⛔️به لغزشگاه‌ها نزدیک نشوید

⛔️به لغزشگاه‌ها نزدیک نشوید 🔻رهبرانقلاب: جاهایى هست که انسان پایش مى‌لغزد: «چوگل بسیار شد، پیلان بلغزند»؛ آدمها که جاى خود دارند. 🔹جاهایى لغزشگاه است. به آن‌جاها نزدیک نشوید. لغزشگاه‌ها انواعى دارد. هر کس نقطه ضعفى دارد. یکى نقطه ضعفش پول است؛ یکى نقطه ضعفش …

ادامه نوشته »