بایگانی روزانه: نوامبر 5, 2022

شهیدانه

•═┄•※☘️🌺☘️※•┄═• #شهیدانه 🔻اوایل جنگ در گروه جنگ های نا منظم با شهید چمران همکاری می کرد. ▪️شب ها که می خواست بخوابد با همان لباسی که تنش بود، می رفت بیرون سنگر و روی سنگ ریزه ها می خوابید. 🔹یک شب بهش گفتم: چرا …

ادامه نوشته »