کتاب : قيام و انقلاب مهدی ( ع )

دو مايه دلخوشی امام

دو مايه دلخوشی امام حسين ( ع ) در شب عاشورا ، و روز عاشورا ، دو تا دلخوشی دارد ، دلخوشی‏ بزرگش به اهل بيتش است كه می‏بيند قدم به قدمش دارند می‏آيند ، از آن‏ طفل كوچكش گرفته تا فرد بزرگش . دلخوشی ديگرش بر اصحاب با وفايش هست كه می‏بيند كوچكترين نقطه ضعفی‏ ندارند ، فردا كه …

ادامه نوشته »

تربت شهيد

تربت شهيد صديقه كبری فاطمه زهرا سلام الله عليها وقتی كه پدر بزرگوارشان دستور تسبيحات معروف را به ايشان دادند ( 34 بار الله اكبر ، 33 بار الحمدلله‏ و 33 بار سبحان الله كه ما هم معمولا بعد از نماز بعنوان تعقيب ، يا در وقت خواب می‏خوانيم ) ، رفت سر قبر عموی بزرگوارش جناب حمزش بن‏ عبدالمطلب …

ادامه نوشته »

فلسفه گريه بر شهيد

فلسفه گريه بر شهيد اينجا لازم می‏دانم كه درباره فلسفه گريه بر شهيد كه به آن اشاره كردم‏ توضيحاتی بدهم . در عصر ما ، بسياری از مردم ، حتی گروهی از جوانان علاقه‏مند ، نسبت به‏ گريه بر امام حسين معترضند ، خود من مكرر مورد اعتراض واقع شده‏ام . بعضی صريحا در گفته‏های خود اين كار را غلط …

ادامه نوشته »

حماسه شهيد

حماسه شهيد شهيد حماسه آفرين است ، بزرگترين خاصيت شهيد حماسه آفرينی اوست . در ملتهايی كه روح حماسه ، مخصوصا حماسه الهی ميميرد بزرگترين خاصيت شهيد اينست كه آن حماسه مرده را از نو زنده می‏كند ، لهذا اسلام هميشه نيازمند به شهيد است ، چون هميشه نيازمند به حماسه آفرينی است ، حماسه‏های نو به‏ نو ، و …

ادامه نوشته »

خون شهيد

خون شهيد شهيد چه می‏كند ؟ شهيد تنها كارش اين نيست كه در مقابل دشمن می‏ايستد ، يا دشمن را می‏زند و يا از دشمن می‏خورد ، اگر تنها اين بود ، بايد بگوئيم‏ آنوقتيكه از دشمن می‏خورد ، و خونش را می‏ريزد ، خونش هدر رفته ؟ نه ، هيچوقت خون شهيد هدر نمی‏رود ، خون شهيد بزمين نمی‏ريزد …

ادامه نوشته »

منطق شهيد

منطق شهيد هر كس و هر گروه منطقی دارد ، يعنی طرز تفكری دارد ، هر كس پيش خود معيارها و مقياسها دارد و با آن معيارها و مقياسها درباره كارها و بايدها و نبايدها قضاوت می‏كند . شهيد منطق ويژه‏ای دارد ، و ” منطق شهيد ” ، را با منطق افراد معمولی‏ نميشود سنجيد . شهيد را نمی‏شود …

ادامه نوشته »

نشاط شهيد

نشاط شهيد يكی از خصوصياتی كه در تاريخ صدر اسلام مشهود است ، روحيه خاصی است كه‏ در بسياری از مسلمين صدر اول ديده می‏شود . من نمی‏دانم ، نام اين روحيه را چه بگذارم ؟ فكر می‏كنم رساترين تعبير ” نشاط شهادت ” است . در رأس‏ همه اين افراد علی عليه السلام است . خودش می‏فرمايد : وقتی …

ادامه نوشته »

جهاد يا مسؤوليت شهيد

جهاد يا مسؤوليت شهيد در اسلام ، آنچه منجر به شهادت ، يعنی مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس‏ ، می‏گردد به صورت يك اصل در آمده است و نام آن ” جهاد ” است . فعلا نمی‏توانيم به تفصيل درباره ماهيت اين اصل بحث كنيم كه آيا ماهيت دفاعی‏ دارد يا تهاجمی ؟ و اگر ماهيت دفاعی دارد آيا …

ادامه نوشته »

منشأ قداست

منشأ قداست شهادت ، قداست خود را از ناحيه چه امری دارد ؟ بديهی است كه شهادت‏ از آن جهت كه كشته شدن است تقدس ندارد . بسياری از كشته شدنها است كه‏ ” نفله ” شدن است . احيانا به جای اينكه افتخار باشد ننگ است . اين جا لازم است توضيح بيشتری بدهم : می‏دانيم مرگ و ميرهای …

ادامه نوشته »

بدن شهيد

بدن شهيد اسلام دينی حكيمانه است ، دستوری خالی از مصلحت و راز و رمز ، مخصوصا راز و رمز اجتماعی ، ندارد . يكی از دستورهای اسلامی اين است كه هر فرد مسلمان كه می‏ميرد ، بر ديگران واجب است كه بدن او را به ترتيب مخصوصا غسل دهند و شستشو نمايند ، در جامه‏های پاك به ترتيب مخصوص …

ادامه نوشته »