خانه » اسلام شناسي » امام زمان (عج) » کتاب : قيام و انقلاب مهدی ( ع ) (صفحه 2)

کتاب : قيام و انقلاب مهدی ( ع )

مشخصات انتظار بزرگ

مشخصات انتظار بزرگ 1 – خوشبينی به آينده بشريت – درباره آينده بشريت نظرها مختلف است‏ ، بعضی معتقدند كه شر و فساد وبدبختی ، لازمه لاينفك حيات بشری است و بنابراين زندگی بی ارزش است و عاقلانه‏ترين كارها خاتمه دادن به حيات و …

ادامه نوشته »

نتيجه

نتيجه از بيان گذشته نتايج زير گرفته می‏شود : نبردهای پيشبرنده الف – نبردهای تاريخ دارای شكلها و ماهيتهای مختلف ، و معلول علل‏ متفاوتی بوده است ، ولی نبردهای پيشبرنده كه تاريخ و انسانيت را به جلو برده و تكامل بخشيده است نبرد …

ادامه نوشته »

توجيه و تفسير تكامل تاريخ

توجيه و تفسير تكامل تاريخ اگر در مكتبی ، جامعه ، دارای شخصيت و طبيعت شناخته شود ، و از طرف ديگر اين موجود شخصيت دار يك موجود زنده متحول‏ و متكامل و بالنده تلقی شود ، بايد ديد تكامل جامعه را چگونه توجيه …

ادامه نوشته »

قرآن و تاريخ

قرآن و تاريخ مسأله انتظار فرج كه موضوع بحث اين گفتار است ضمن اينكه بحث فلسفی و اجتماعی است ، بحثی دينی و اسلامی است و همچنانكه گفتيم ريشه قرآنی دارد . پس قبل از آن كه درباره چگونگی انتظار به بررسی بپردازيم بايد …

ادامه نوشته »