خانه » كتاب : تفسير سوره حمد (صفحه 2)

كتاب : تفسير سوره حمد

خواب يوسف

خواب يوسف آن چه به انجام اين نقضه ظالمانه و فكر شيطانى برادران كمك ميكرد و مصممشان ساخت تا نقشه خود را عملى كنند، خوابى بود كه يوسف (عليه السلام ) در همان اوان كودكى ديد و براى پدر بازگفت . يعقوب (عليه السلام …

ادامه نوشته »

خورشيد گرفتگى

خورشيد گرفتگى امروز روز چهارشنبه مورخ 20/4/1378 مطابق 28 ربيع الثانى 1420 است كه منجمان از چند ماه قبل خبر داده بودند كه در يك چنين روزى كسوف (خورشيد گرفتگى ) واقع مى شود ما مرتب در انتظار چنين روزى بوديم همه جا سخن …

ادامه نوشته »

اى خوشا

اى خوشا اى خوشا باعقل بازوى توانا داشتن الفت و همصحبتى با شخص دانا داشتن حاصل امروز را با خرمى كردن حصاد تخم سبزى هم براى روز فردا داشتن اندرين پيچ و خم دشوار سطح زندگى تكيه بر ايمان و بر خلاق يكتا داشتن …

ادامه نوشته »

لطيفه31

لطيفه شيخ بهائى گويد: شبيه به اين داستان اين حكايت كه از نادره عجم ملاصنوف نقل شده كه در هنگام جان دادنش شخص بدى را بالاى سر او آوردند كه قرآن بخواند، وقتى قرائت قرآن را بالاى سر او طول داد، ملاصنوف به او …

ادامه نوشته »