بایگانی برچسب: ظهور عشق

ظهور عشق

ظهور عشق ستاره اى به شب ما هنوز پابرجاست به خستگان کوير،  ابرهاى سبز اميد … ودرکناره ى دريا دوباره ميبينيد اگر چه پر شده آفاق خاک از ظلمت نهال سوخته ى من!به خاک، چنگ بزن مسافران پريشان دوباره برگرديد   اميد روشن فردا،  هنوز پابرجاست خبر دهيد که دريا هنوز پابرجاست هزار باغ شکوفا،  هنوز پا برجاست ظهور عشق …

ادامه نوشته »