خانه » بایگانی برچسب: ? جای محاسبۀ نفس در مساجد ما، خالی است!

بایگانی برچسب: ? جای محاسبۀ نفس در مساجد ما، خالی است!

? جای محاسبۀ نفس در مساجد ما، خالی است!

? جای محاسبۀ نفس در مساجد ما، خالی است! ?در مساجد، سر و صدا بیشتر می‌شنوید تا سکوتی که برنامه‌ریزی شده برای محاسبۀ نفس ? شما هر تصمیم خوبی برای خودت بگیری، تا مکر نفست را با محاسبۀ نفس گیر نیدازی و نشناسی، نمی‌توانی …

ادامه نوشته »