بایگانی برچسب: ?دزدی که عارف شد!

?دزدی که عارف شد!

?دزدی که عارف شد! فضیل بن عیاض ، یكی از دزدان معروف بود. كاروانها را مورد دستبرد قرار می داد و با نهایت زبردستی ، اموال مردم را به غارت می برد. كاروان هایی كه از منتطقه ی سرخس می گذشتند ، تمام مراقبتهای لازم را به كار مر بردند كه به چنگ فضیل گرفتار نشوند. این راهزن خطرناك ، …

ادامه نوشته »