خانه » بایگانی برچسب: ?10 ثانیه ، فقط 10 ثانیه تصور کنيد داريد « قره قوروت ترش» ميخوريد ،

بایگانی برچسب: ?10 ثانیه ، فقط 10 ثانیه تصور کنيد داريد « قره قوروت ترش» ميخوريد ،

?10 ثانیه ، فقط 10 ثانیه تصور کنيد داريد « قره قوروت ترش» ميخوريد ،

?10 ثانیه ، فقط 10 ثانیه تصور کنيد داريد « قره قوروت ترش» ميخوريد ، ببینید دهانتون چه بزاقی ترشح ميکنه! ?این مثال را زدم که بگویم چطور با 10 ثانیه فکر کردن به قره قوروت ترش اینقدر بدن ما واکنش میدهد ، اونوقت …

ادامه نوشته »