داستانى عجيب تر

31 – داستانى عجيب تر تقريبا پانزده سال قبل ، از جمعى از علماى اعلام قم و نجف اشرف شنيدم كه پيرمرد هفتاد ساله اى به نام كربلائى محمد كاظم كريمى ساروقى داستان عجيب (ساروق از توابع فراهان اراك است ) كه هيچ سوادى …

ادامه نوشته »

شفاى مفلوج

26 – شفاى مفلوج از عالم بزرگوار آقاى حاج سيد فرج اللّه بهبهانى – سلمه اللّه تعالى – كه در سفر حج توفيق ملاقات ايشان نصيب حقير شده بود، شنيدم كه در منزل شفاى مفلوج ايشان در مجلس تعزيه دارى حضرت سيدالشهداء (ع ) …

ادامه نوشته »

نجات از مرگ

22 – نجات از مرگ و نيز جناب آقاى ايمانى فرمودند در سفرى كه از اصفهان به شيراز مى خواستيم مراجعت كنيم خدمت آقاى حاجى بيدآبادى سابق الذكر -اعلى اللّه مقامه – مشرف شديم به ما فرمودند جناب ميرزاى محلاتى (كه در داستان اول …

ادامه نوشته »