خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطيت
23  

دانلود کتاب:تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطيت

 

دانلود کتاب:تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطيت

نام نويسنده : عزت الله نوذري

           بصورت فایل html

فهرست مطالب
پيشگفتار
1 – جغرافياى ايران
2 – مهاجرت اقوام آريايى
3 – عصر اوستايى
4 – حكومت هاى ناحيه اى قبل از هخامنشيان
5 – امپراتورى هخامنشيان
6 – سلوكيان
7 – پارتيان (اشكانيان )
8 – ساسانيان
9 – ورود اسلام به ايران و اثرات آن
10 – دولت اموى
11 – قيام ابومسلم و انتقال قدرت به عباسيان
12 – ايران در زمان حكومت عباسيان (132 – 656 ه .ق .)
13 – حكومت طاهريان
14 – صفاريان
15 – حكومت سامانيان
16 – دولت غزنويان
17 – آل بويه
18 – حكومت سلجوقيان
19 – حكومت خوارزمشاهيان
20 – حكومت مغول در ايران
21 – دولت تيموريان
22 – حكومت تركمانان قراقويونلو و آق قويونلو
23 – زمينه ظهور سلسله صفوى
24 – زمينه تشكيل دولت افشاريه
25 – تشكيل دولت زنديه
26 – دولت قاجاريه

برای دانلودکتاب : تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطيت بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

 

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.