خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:پاداش و مجازات
23  

دانلود کتاب:پاداش و مجازات

پاداش و مجازات


(گزيده اى از كتاب : ثواب الاعمال و عقاب الاعمال )

شيخ صدوق
انتخاب و ويرايش : رضا شيرازى

بصورت فايل html

فهرست –


ثواب گفتن لا اله الا الله
ثواب گفتن صد بار لا اله الا الله
ثواب گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده
ثواب گفتن لا اله الا الله با اخلاص
ثواب گفتن لا اله الا الله با صداى بلند
ثواب گفتن لا اله الا الله با شرايط آن
ثواب پذيرفته شدن گواهى به لا اله الا الله
ثواب صد بار گفتن لا اله الا الله الملك ….
ثواب گفتن اشهد ان لا اله الا الله …
ثواب گفتن سى بار لا اله الا الله الحق المبين
ثواب زياد گفتن تسبيحات اربعه :
ثواب گفتن الحمدلله على … هفت بار در روز
ثواب شهادت به يگانگى خداى متعال و رسالتت حضرت محمد صلى الله عليه و آله
ثواب صد بار تكبير، تسبيح ، تحميد و تهليل
ثواب تسبيحات اربعه
ثواب گفتن الحمدلله كما هو اهله
ثواب تمجيد خداوند مانند او
ثواب عاقل
ثواب بردن نام خدا به هنگام وضو
ثواب خشك كردن آب وضو با حوله و ترك آن
ثواب وضوى نماز مغرب و صبح
ثواب تجديد وضو
ثواب مسواك كردن
ثواب با وضو خوابيدن
ثواب مضمضه و استنشاق زياد
ثواب شستن سر با خطمى
ثواب شستن سر با سدر
ثواب خضاب كردن
ثواب هفتاد بار شانه كردن موى صورت
ثواب سرمه كشيدن
ثواب ناخن گرفتن و كوتاه كردن سبيل
ثواب پوشيدن كفش سفيد
ثواب خواندن انا انزلنا براى لباس نو
ثواب زياد در آينه نگريستن و خدا را بسيار ستايش كردن
ثواب وضوى كامل ، نماز خوب و..
ثواب گفتن رضيت بالله و…
ثواب رفتن به مسجد
ثواب پياده رفتن به مسجد
ثواب اين كه انسان ، قرآن و خانه او مسجد باشد
ثواب وضو گرفتن و آنگاه به مسجد رفتن
ثواب خواند نمازهاى پنجگانه در وقتشان
ثواب نمازهاى نافله
ثواب روشن كردن چراغ در مسجد
ثواب نماز در مسجد پيامبر
ثواب نماز بين مسجدالحرام و مسجد رسول خدا
ثواب نماز در مسجد كوفه
ثواب نماز در بيت المقدس ، مسجد اعظم ، مسجد قبيله و مسجد بازار
ثواب جارو كردن مسجد
ثواب هفت سال اذان گفتن به نيت پاداش خداوند
ثواب موذن بين اذان و اقامه
ثواب خواندن نماز با اذان و اقامه
ثواب خواندن قل هو الله ، انا انزلناه و آية الكرسى در هرركعت نماز مستحب
ثواب و فضيلت قنوت
ثواب كامل به جا آوردن ركوع
ثواب يك سجده
ثواب گذاردن كف دستها بر زمين
ثواب طولانى كردن سجده
ثواب گفتن اللهم صل على محمد و آل محمد هنگام ركوع ، سجده ، قيام
ثواب سجده شكر
ثواب نماز
ثواب خواندن نماز صبح در اول وقت
ثواب برترى اول وقت بر آخر وقت
ثواب خواندن نمازهاى واجب در اول وقت
ثواب شكسته خواندن نماز در سفر
ثواب خواندن نماز جمعه براى مسافر
ثواب نماز جماعت
ثواب برخاستن براى نماز
ثواب صلوات بر پيامبر و آل او عليه السلام در روز جمعه پس از نماز عصر
ثواب خواندن سوره حمد و هفت با قل هوالله احد و هفت بار معوذتين و آيت الكرسى و آيه سخره و آخر سوره برائت پس از نماز جمعه
برترى جمعه هاى ماه رمضان بر ساير جمعه ها
ثواب نماز كسى كه عطر بزند
ثواب نماز متاهل
ثواب خواندن چهار ركعت نماز و قرائت پنجاه بارقل هو الله احد در هر ركعت آن
ثواب خواندن نماز جعفر بن ابيطالب عليه السلام
ثواب خواندن نماز شب
ثواب خواندن نماز دو ركعت نماز و فهم آنچه در آن مى گويد
ثواب نافله خواندن ساعت در ساعت غفلت
ثواب يازده بار قل هو الله احد خواندن پس از نماز صبح
ثواب تعقيبات نماز
ثواب جدا كردن زكات و قرار دادن آن در محل خود
ثواب حج و عمره
ثواب ديدن حاجى و مصافحه با او
ثواب روزه دار
ثواب ناسزا شنيدن در حال روزه و گفتن من روزه دارم ؛ سلام عليك
ثواب يك روز روزه در راه خداى عزوجل
ثواب يك روز روزه در گرما با تشنگى زياد
ثواب به پايان بردن عمر با يك روز روزه مستحبى
ثواب عطر زدن روزه دار در اول روز
ثواب روزه رجب
ثواب روزه شعبان
برترى ماه رمضان و ثواب روزه آن
ثواب روزه دهه اول ذى حجه
ثواب روزه روز غدير خم
ثواب عبادت مستحبى؛ شب عيد
ثواب شب زنده دارى
ثوب روزه روز بيست و پنجم ذى قعده
ثواب افطار كردن با آب
ثواب روزه سه روز در ماه : پنجشنبه اول ، چهارشنبه وسط و پنج شنبه آخر
ثواب يك درهم صدقه به جاى يك روز روزه براى كسى كه نمى تواند در هر ماه سه روز روزه را بگيرد
ثواب افطار كردن در منزل برادر مؤ من
ثواب افطار كردن در منزل برادر مؤ من
ثواب گريه براى شهادت امام حسين عليه السلام و …
ثواب شعر خواندن درباره امام حسين عليه السلام ، گريه كردن ، گرياندن و….
ثواب زيارت امام حسين عليه السلام
ثواب زيارت قبور ائمه عليه السلام
ثواب زيارت زيارت حضرت معصومه عليه السلام در قم
ثواب زيارت حضرت عبدالعظيم عليه السلام در رى
ثواب نيكى به دوستان صالح اهل بيت و…
ثواب اهل قرآن
ثواب ختم قرآن در مكه
ثواب فراگيرى قرآن به سختى يا به آسانى
ثواب قرآن خواندن جوان مؤ من
ثواب خواندن صد آيه تا پانصد آيه در نماز
ثواب حافظه قرآن و عمل كننده به آن
ثواب قارى از روى آن
ثواب خواندن قرآن از روى آن
ثواب بودن قرآن در خانه
ثواب خواندن ده تا هزار آيه در شب
ثواب قرائت سوره حمد
ثواب قرائت سوره بقره و آل عمران
ثواب قرائت سوره نساء در هر جمعه
ثواب قرائت سوره مائده
ثواب قرائت سوره انعمام
ثواب قرائت سوره اعراف
ثواب قرائت سوره انفال و توبه
ثواب قرائت سوره يونس
ثواب قرائت سوره هود
ثواب قرائت سوره يوسف
ثواب قرائت سوره رعد
ثواب قرائت سوره ابراهيم و حجر
ثواب قرائت سوره نحل
ثواب قرائت سوره بنى اسرائيل
ثواب قرائت سوره كهف
ثواب قرائت سوره مريم
ثواب قرائت سوره طه
ثواب قرائت سوره انبياء
ثواب قرائت سوره حج
ثاب قرائت سوره مومنين
ثواب قرائت سوره نور
ثواب قرائت سوره فرقان
ثواب قرائت سوره نمل ، شعرا و قصص
ثواب قرائت سوره عنكبوت و روم
ثواب قرائت سوره لقمان
ثواب قرائت سوره سجده
ثواب قرائت سوره احزاب
ثواب قرائت سوره سبا و فاطر
ثواب قرائت سوره صافات
ثواب قرائت سوره ص
ثواب قرائت سوره زمر
ثواب قرائت سوره غافر
ثواب قرائت سوره فصلت
ثواب قرائت سوره شورى
ثواب قرائت سوره زخرف
ثواب قرائت سوره دخان
ثواب قرائت سوره جاثيه
ثواب قرائت سوره احقاف
ثواب قرائت سوره هاى كه با حم آغاز مى شوند
ثواب قرائت سوره محمد صلى الله عليه و آله
ثواب قرائت سوره فتح
ثواب قرائت سوره حجرات
ثواب قرائت سوره ق
ثواب قرائت سوره ذاريات
ثواب قرائت سوره طور
ثواب قرائت سوره نجم
ثواب قرائت سوره قمر
ثواب قرائت سوره الرحمن
ثواب قرائت سوره واقعه
ثواب قرائت سوره حديد و مجادله
ثواب قرائت سوره حشر
ثواب قرائت سوره صف
ثواب قرائت سوره جمعه ، منافقين و اعلى
ثواب سوره تغابن
ثواب قرائت سوره طلاق و تحريم
ثواب قرائت سوره ملك
ثواب قرائت سوره قلم
ثواب قرائت سوره الحاقه
ثواب قرائت سوره معارج
ثواب قرائت سوره نوح
ثواب قرائت سوره جن
ثواب قرائت سوره مزمل در نماز عشاء
ثواب قرائت سوره مدثر
ثواب قرائت سوره قيامت
ثواب قرائت سوره انسان
ثواب قرائت سوره مرسلات ، نباء و نازعات
ثواب قرائت سوره عبس و تكوير
ثواب قرائت سوره انفطار و انشقاق
ثواب قرائت سوره مطفقين
ثواب قرائت سوره بروج
ثواب قرائت سوره طلاق
ثواب قرائت سوره اعلى
ثواب قرائت سوره غاشيه
ثواب قرائت سوره بلد
ثواب قرائت سوره شمس ، ليل ، ضحى ، و شرح
ثواب قرائت سوره تين
ثواب قرائت سوره علق
ثواب قرائت سوره قدر
ثواب قرائت سوره بينه
ثواب قرائت سوره زلزله
ثواب قرائت سوره عاديات
ثواب قرائت سوره قارعه
ثواب قرائت سوره تكاثر
ثواب قرائت سوره عصر
ثواب قرائت سوره همزه
ثواب قرائت سوره فيل و قريش
ثواب قرائت سوره ماعون
ثواب قرائت سوره كوثر
ثواب قرائت سوره كافرون و توحيد
ثواب قرائت سوره نصر
ثواب قرائت سوره مسد
ثواب قرائت سوره توحيد
ثواب قرائت سوره ناس و فلق
ثواب پشيمانى ، توبه و خجالت از گناه
ثواب رها كردن بدهكار به خاطر بزرگداشت خداىعزوجل
ثواب معلم خوب
ثواب جوينده علم
ثواب همنشينى با اهل دين
ثواب انجام عمل پس از شنيدن ثواب
ثواب گفتن سخن حقى كه مردم به آن عمل كنند.
ثواب پناه دادن به يتيم ، ترحم به ضعيف ، مهربانى بر پدر و مادر و خوبى به برده
ثواب حفظ آبروى مردم و بازداشتن خشم
ثواب پيشواى عادل ، تاجر راستگو و پيرى كه عمر خود را در طاعت خدا سپرى كرده باشد.
ثواب حفظ چهل حديث
ثواب ترك گناه
ثواب خوشحال نمودن مؤ من
ثواب ورع ، زهد و توجه به خداوند عزوجل در نماز
ثواب گشودن گرفتارى مؤ من ، آسان گرفتن بر او درحال تنگدستى و…
ثواب آب و غذا دادن به مؤ من و پوشانيدن او
ثواب غذا دادن به برادر مؤ من در راه خداى عزوجل
ثواب غذا دادن به سه مؤ من
ثواب غذا دادن به مؤ من و سير نمودن او
ثواب قرض دادن به مؤ من
ثواب صدقه
ثواب صدقه پنهانى
ثواب صدقه آشكار
ثواب صدقه شب
ثواب دعاهاى سائل براى صدقه دهنده
ثواب مهلت دادن به تنگدست
ثواب حلال كردن بدهكار مومن
ثواب برآوردن حاجت برادر مومن و…
ثواب ديدار با برادران و دست دادن و معانقه با آنان
ثواب كمك و يارى رساندن به برادر مومن
ثواب آشتى دادن دو نفر
ثواب به فرياد مسلمانان رسيدن
ثواب خوبى كردن با سخنى به برادر مسلمان
ثواب به فرياد برادر مسلمان رسيدن در سختيها و يارى او در حاجتش
ثواب برطرف كردن گرفتارى مومن
ثواب خوشحال كردن مومن
ثواب خوشحال كردن يك خانواده مومن
ثواب شيرينى دادن به مومن
ثواب آشاميدن نيم خورده مومن
ثواب انتخاب برادر به خاطر خدا
ثواب ديدار با برادر مومن به خاطر خوشحال كردن او
ثواب عطر زدن بر سر و روى مسلمان
ثواب خواستن از خدا و دانستن اين كه خداوند ضرر رسان و سودبخش است
ثواب گفتن اين ذكر هنگام خواب
ثواب دعاى پنهان مسلمان براى برادر مسلمانش
ثواب صلوات فرستادن و سلام كردن بر پيامبر صلى الله عليه و آله و دوستى او
ثواب يك بار بر پيامبر صلى الله عليه و آله صلوات فرستادن
ثواب درخواست از خدا به حق حضرت محمد صلى الله عليه و آله واهل بيت عليه السلام
ثواب صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله
ثواب صد بار صلوات بر محمد صلى الله عليه و آله وآل او پس از صبح
ثواب صلوات بر محمد صلى الله عليه و آله واهل بيت او عليه السلام
ثواب ان الله و…. پس از نماز صبح و مغرب
ثواب اختصاص ثلث ، نصف يا همه دعا به پيامبر صلى الله عليه و آله
ثواب صلوات بر پيامبر و اوصياى او پس از نماز در روز جمعه
ثواب صد بار گفتن رب صل على محمد و اهل بيته در يك روز
ثواب صلوات بر پيامبر با صداى بلند
ثواب ده بار گفتن سبحان الله العظيم … پس از نماز صبح و گفتن اللهم اهدنى من عندك … پس از نماز
ثواب مالك نفس بودن ، هنگام علاقه ترس ، ميل و غضب
ثواب گريستن يا خود را شبيه گريه كنندگان درآوردن هنگام شنيدن آخر سوره زمر
ثواب دعا در سحر
ثواب دعا براى مردان و زنان مومن
ثواب گفتن لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
ثواب گفتن لا حول و لا قوة الا بالله در هر روز
ثواب گفتن بسم الله و لا حول و لا قوة الا بالله
ثواب تسبيح حضرت فاطمه زهرا صلى الله عليه و آله
ثواب هفتاد بار استغفار پس از نماز صبح
ثواب گريستن از عظمت خداى عزوجل
ثواب اين كه در روز و شب بزرگترين هدف انسان آخرت باشد
ثواب نيكوكارى
ثواب مرگ مومن در ديار غربت
ثواب خوبى كردن به برادر مومن
ثواب نماز ،زكات ،نيكوكارى و صبر
ثواب هفتاد بار، استغفار در نماز وتر در حال ايستاده به مدت يكسال
ثواب كم توقع خوش اخلاق نرم آسان گير
ثواب پوشيدن انگشتر عقيق
ثواب پوشيدن انگشتر فيروزه
ثواب پوشيدن انگشتر جزع يمانى
ثواب نگاه همراه با پند ،سكوت همراه با انديشه ،سخن همراه با ذكر ،گريستن بر گناه و ايمن مردم از شر انسان
ثواب خاموشى و پياده رفتن به خانه خداى عزوجل
ثواب توبه
ثواب نوشتن ماشاءالله . لا قوة الا بالله . استغفرالله . روى انگشتر
ثواب ديدن ميوه يا چيز ديگر ،ميل پيدا كردن به آن و نداشتن قدرت خريد آن
ثواب در پى دنيا رفتن به خاطر بى نيازى از مردم
ثواب خوش اخلاقى
ثواب خورنده سپاسگذار و غير مبتلاى شكرگذار
ثواب ميل به آنچه نزد خداى عزوجل است
ثواب پنهان كردن فقر
ثواب فقرا و خوبى كردن به آنان
ثواب دست دادن
ثواب بردن نام خدا هنگام غذا خوردن
ثواب صدقه در روزه جمعه
ثواب يارى اندوهگين
ثواب ديدار با مسلمان
ثواب ذبح قوچ چاق و دادن آن به فقرا پس از ساخت خانه
ثواب كمك كردن به يكديگر در كارهاى خوب
ثواب دست دادن مسلمان با برادر مسلمانش
ثواب رسيدن به سن چهل تا نود سالگى
ثواب دانستن برترى پيرمرد سالمند و احترام گذاشتن به او
ثواب بردن نام خداوند به هنگام سوارى
ثواب تب
ثواب تب يك شب
ثواب پذيرفتن مرض يك شب ، آن گونه كه بايد و به جا آوردن شكر آن
ثواب سر درد يك شب
ثواب بيمار
ثواب بيمارى كودك
ثواب عيادت مريض ، غسل مردگان ، تشييع جنازه و تسليت به زن پسر مرده
ثواب خورنده سپاسگذار و غير مبتلاى شكرگذار
ثواب ميل به آنچه نزد خداى عزوجل است
ثواب گردانيدم روى مومن رو به قبله
ثواب از دست دادن چند فرزند و اميدوارى به پاداش خداوند درمقابل آن
ثواب بر دوش گرفتن چهار گوشه جنازه
ثواب گفتن لا اله الا الله به هنگام مصيبت
ثواب صبر
ثواب تسليت
ثواب زيارت قبر مومن
ثواب دست كشيدن بر سر يتيم
ثواب ساكت كردن گريه يتيم
ثواب بردن تحفه براى خانواده و خوشحال كردن دختر يا پسر
ثواب پدر دختران
مجازات دشمنى با اهل بيت پيامبر
مجازات ندانستن حق اهل بيت
مجازات مرگ در حال نشناختن امام
مجازات به عهده گرفتن رهبرى جامعه اى كه در آن جامعه عالم تر و فقيه تر از او باشد
مجازات صلوات نفرستادن بر پيامبر در نماز و هنگامى كه نام او را مى برند .
مجازات دشمن و منكر ولايت و جانشينى اميرالمومنين و شك كننده در اين مطلب
مجازات قدريه 17
مجازات مدعى امامت در صورتى كه امام نباشد
مجازات قابيل ، نمرود ، دو نفر از بنى اسرائيل كه قوم خود را يهودى و مسيحى كردند ،فرعون و دو نفر از اين امت
مجازات قاتل امام حسين عليه السلام
مجازات ظلم ، قطع رحم ، قسم دروغ
مجازات نيرنگ و فريب
مجازات خونريزى ، شرابخوارى و سخن چينى
مجازات متكبران
مجازات ادب نكردن گناهكار
مجازات تصوير كشيدن ، گفتن خواب دروغ و گوش دادن به سخن كسى كه نمى خواهدسخنش را گوش دهند .
مجازات خنديدن در حال گناه
مجازات عمل براى غير خداوند عزوجل
مجازات گوش دادن به حرف زن
مجازات بدون وضو نماز خواندن و يارى نكردن ضعيف
مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت
مجازات سوگند دروغ به خدا ياد كردن
مجازات احتراز نكردن از بول
مجازات اهميت ندادن به نماز
مجازات غسل جنابت نكردن
مجازات كوتاه كردن سجده
مجازات خواندن نماز در غير وقت آن
مجازات حمد و سوره خواندن در حال اقتدا به امام جماعت
مجازات درست به صف نايستادن پشت سر امام جماعت
مجازات ترك نماز واجب يا بى اهميتى به آن
مجازات تاخير انداختن نماز عصر
مجازات نخواندن نماز عشاء تا نيمه شب
مجازات ترك نماز جماعت و نماز جمعه
مجازات خوردن مال يتيم
مجازات زكات ندادن
مجازات خوردن يك روز از روزه ماه رمضان
مجازات ترك حج واجب
مجازات يك بار قل هو الله احد نخواندن در سه روز
مجازات قل هو الله احد نخواندن در روز جمعه
مجازات نخواندن قل هو الله احد در بيمارى و گرفتارى
مجازات نخواندن قل هو الله احد در پنج نماز
مجازات فراموش كردن سوره اى از قرآن
مجازات ذليل كردن مومن
مجازات يارى نكردن مومن
مجازات پوشانيدن خود از مومن
مجازات سود گرفتن از مومن
مجازات حبس حق مومن
مجازات تهمت زدن به مومن
مجازات نقل كردن طلبى به قصد رسوا كردن او
مجازات ممانعت از سكونت مومنى در خانه اش
مجازات جرات پيدا كردن بر خدا
مجازات قصد گناه
مجازات گناه
مجازات انجام عمل به قصد رضايت خداوند و مردم
مجازات خيانت ، سرقت ، شراب خوردن و زنا
مجازات خوردن گل
مجازات دوستداران رواج گناه در ميان مومنين
مجازات كسى كه متعرض سلطان ستمكارى شود
مجازات كسى كه به كار نگرفتن تمام توان در انجام كار برادر مومن
مجازات يارى نكردن مومن به هنگام درخواست او
مجازات پوشيدن يا برهنگى مومنى
مجازات سير شدن در كنار مومن گرسنه
مجازات تحقير مومن ، توهين به او و ذليل كردن او
مجازات يارى نكردن مومن به هنگام غيبت از او
مجازات از خود راضى بودن
مجازات گناهان
مجازات علماى فاسد، قاريان فاسق ، گردنكشان ستمگر، وزيران خيانتكار، دانايان دروغگو و پيمان شكنان
مجازات دوستى دنيا و عبادت طاغوت
مجازات رياكار
مجازات ترك امر به معروف و نهى از منكر
مجازات به خشم آوردن خداوند
مجازات اذيت مومنين و دشمنى و ستيزه با آنها
مجازات بوجود آوردن دين
مجازات عطر زدن براى غير شوهر و خروج او از خانه بدون اجازه شوهرش
مجازات به عهد گرفتن كارى از كارهاى مسلمانان و تباه كردن آنان
مجازات نزديك شدن به سلطان ستمگر
مجازات حاكمى كه كارهاى مردم را انجام ندهد
مجازات سكوت در برابر منكر
مجازات نگاه كردن به زنان
مجازات دروغ بستن بر خداوند عزوجل ، پيامبر و ائمه
مجازات دورويى و دو زبانى
مجازات لعنت كردن كردن غير مستحق لعنت
مجازات شهادت دادن به كفر مومن
مجازات نيرنگ و فريب
مجازات گردنكشان
مجازات با تكبر و تبختر راه رفتن
مجازات ستم
مجازات خودكشى
مجازات شركت در قتل مومن با نيم سخنى
مجازات آدمكشى
مجازات در قتل مسلمان يا رضايت به آن
مجازات كسب درآمد از راه قرآن

برای دانلودکتاب : پاداش و مجازات بر روی لینک زیر کلیک کنید

پاداش و مجازات

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.