خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب :برگزيده تفسير نمونه ـ ج 4
23  

دانلود کتاب :برگزيده تفسير نمونه ـ ج 4

دانلود کتاب :برگزيده تفسير نمونه ـ ج 4

بصورت فايل html

فهرست

پيشگفتار .

سوره سبا[34] .

سوره فاطر [35] .

سوره يس [36] .

محتواى سوره :

فضيلت تلاوت سوره :

سرآغاز ((قلب قرآن )):

چه كسانى انذار تو را مى پذيرند؟ .

سرگذشت ((اصحاب القريه )) براى آنها عبرتى است :

مجاهدى جان بر كف ! .

آغاز جز 23 قرآن مجيد .

غفلت دائم :

اين هم نشانه هاى ديگر:

هر يك از خورشيد و ماه آيتى هستند:

حركت كشتيها در درياها نيز آيتى است ! .

صيحه هاى رستاخير! .

بهشتيان غرق در مواهب مادى و معنوى ! .

چرا پرستش شيطان مى كنيد؟! .

او شاعر نيست , او انذاركننده زندگان است ! .

منافع سرشار چهارپايان براى شما:

آفرينش نخستين دليل قاطعى است بر معاد .

رستاخيز انرژيها! .

او مالك و حاكم بر همه چيز است ! .

نكته ها:

1ـ اعتقاد به معاد يك امر فطرى است .

2ـ بازتاب معاد در زندگى انسانها .

3ـ دلائل عقلى معاد .

الف ـ برهان حكمت :

ب ـ برهان عدالت :

ج ـ برهان هدف :

د ـ برهان نفى اختلاف :

4ـ قرآن و مساله معاد .

5ـ معاد جسمانى .

6ـ بهشت و دوزخ .

سوره صافات [37] .

محتواى سوره :

فضيلت تلاوت سوره :

فرشتگانى كه آماده انجام ماموريتند:

پاسدارى آسمان از نفوذ شياطين ! .

آنها كه هرگز حق را پذيرا نمى شوند! .

آيا ما و پدرانمان زنده مى شويم ؟ .

سرنوشت اين پيشوايان و آن پيروان :

گوشه اى از نعمتهاى بهشتى :

جستجو از دوست جهنمى ! .

گوشه اى از عذابهاى جانكاه دوزخيان :

اقوام گمراه پيشين :

گوشه اى از داستان نوح :

طرح جالب بت شكنى ابراهيم ! .

نقشه هاى مشركان شكست مى خورد:

ابراهيم در قربانگاه ! .

ذبيح اللّه كيست ؟ .

ابراهيم بنده مؤمن خدا:

مواهب الهى بر موسى و هارون :

پيامبر خدا الياس در برابر مشركان :

سرزمين بلازده اين قوم در برابر شماست ! .

يونس در بوته امتحان :

درسهايى بزرگ :

تهمتهاى زشت و رسوا:

ادعاهاى دروغين ! .

حزب اللّه پيروز است ! .

به آنها اعتنا مكن ! .

سوره ص [38] .

محتواى سوره :

فضيلت تلاوت سوره :

آيا به جاى اين همه خدا, يك خدا را بپذيريم ؟! .

تنها يك صيحه آسمانى كارشان را يكسره مى كند! .

از زندگى داوود درس بياموز ! .

آزمون بزرگ داوود! .

حكم به عدالت كن و از هواى نفس پيروى منما! .

سليمان از نيروى رزمى خود سان مى بيند:

آزمايش سخت سليمان و حكومت گسترده او:

زندگى پرماجراى ايوب و مقام صبرش :

شش پيامبر بزرگ ديگر:

اين وعده براى پرهيزكاران است :

و اين هم كيفر طاغيان ! .

مخاصمه اصحاب دوزخ ! .

من يك بيم دهنده ام ! .

تكبر كرد و رانده درگاه خدا شد! .

آخرين سخن درباره ابليس ! .

سوره زمر [39] .

محتواى سوره :

فضيلت تلاوت سوره :

او حاكم بر همه چيز است , چه نيازى به فرزند دارد؟! .

همه شما را از نفس واحدى آفريد:

آيا عالمان و جاهلان يكسانند؟ .

خطوط اصلى برنامه بندگان مخلص :

بندگان حقيقى خدا:

قرآنى كه هيچ كژى در آن نيست :

آغاز جز 24 قرآن مجيد .

((خدا)) كافى است ! .

هدايت و ضلالت از سوى خداست ! .

آيا معبودان شما توانائى بر حل مشكلى دارند؟ .

آنها كه از نام خدا وحشت دارند! .

در سختيها به ياد خدا هستند, اما! .

خداوند همه گناهان را مى آمرزد:

آن روز پشيمانى بيهوده است :

اگر مشرك شوى اعمالت بر باد مى رود! .

((نفخه صور)) و مرگ و حيات عمومى بندگان :

آن روز كه زمين به نور خدا روشن مى شود! .

آنها كه گروه گروه , وارد دوزخ مى شوند:

و اين جمعيت گروه گروه وارد بهشت مى شوند! .

سوره مؤمن ((غافر)) [40] .

محتواى سوره :

فضيلت تلاوت سوره :

اوصافى اميدبخش ! .

حاملان عرش الهى پيوسته به اهل ايمان دعا مى كنند:

ما به گناه خود معترفيم آيا راه جبرانى هست ؟! .

تنها خدا را بخوانيد هر چند كافران نپسندند:

روز تلاقى ! .

روزى كه جانها به لب مى رسد! .

عاقبت دردناك پيشينيان ستمگر را بنگريد! .

آيا كسى را به خاطر دعوت به سوى خدا مى كشند؟! .

من به شما اخطار مى كنم ! .

متكبران جبار از درك صحيح محرومند:

مى خواهم به آسمان روم تا از خداى موسى خبر گيرم ! .

از من پيروى كنيد تا راه راست را به شما نشان دهم :

آخرين سخن ! .

محاجه ضعفا و مستكبران در دوزخ ! .

ما مؤمنان را يارى مى دهيم ! .

مرا بخوانيد تا اجابت كنم ! .

اين است پروردگار شما:

مراحل هفت گانه خلقت انسان :

سرنوشت ستيزه جويان مغرور:

باز هم صبر كن :

منافع گوناگون چهارپايان :

سوره فصلت [41] .

محتواى سوره :

فضيلت تلاوت سوره :

باز هم عظمت قرآن :

مشركان چه كسانى هستند؟ .

دورانهاى آفرينش آسمانها و زمين :

از صاعقه اى همچون صاعقه عاد و ثمود بترسيد! .

سرنوشت قوم سركش ثمود:

همنشينان بد:

جنجال كنيد تا صداى دل نواز قرآن را نشنوند! .

نزول فرشتگان بر مؤمنان با استقامت :

بدى را با نيكى دفع كن ! .

فقط براى خدا سجده كنيد! .

تحريف گران آيات حق ! .

قرآن هدايت است و درمان :

آغاز جز 25 قرآن مجيد .

اسرار همه چيز نزد اوست :

اين انسانهاى كم ظرفيت ! .

نشانه هاى حق در جهان بزرگ و كوچك :

سوره شورى [42] .

محتواى سوره :

فضيلت تلاوت سوره :

قيامى از ((ام القرى ))! .

ولى مطلق خداست :

آيين تو عصاره آيين همه انبياست ! .

 برای دانلودکتاب :برگزیده تفسیر نمونه ـ ج 4 بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید