خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب: برگزيده تفسير نمونه ـ ج 2
23  

دانلود کتاب: برگزيده تفسير نمونه ـ ج 2

دانلود کتاب: برگزيده تفسير نمونه ـ ج 2

بصورت فايل html

فهرست
   پيشگفتار .
   سوره اعراف [7] .
   محتواى سوره :
   فضيلت تلاوت اين سوره :
   به نام خداوند بخشنده بخشايشگر .
   اقوامى كه نابود شدند ! .
   بازپرسى عمومى ! .
   سؤال براى چيست ؟ .
   مقام با عظمت انسان در جهان هستى ! .
   ماجراى سركشى و عصيان ابليس ! .
   وسوسه هاى شيطانى در لباسهاى دلپذير! .
   شجره ممنوعه چه درختى بوده است ؟ .
   آيا آدم گناه كرد ؟ .
   بازگشت آدم به سوى خدا ! .
   اخطار به همه فرزندان آدم ! .
   لباس در گذشته و حال ـ .
   محرمات الهى ! .
   هر جمعيتى سرانجامى دارد! .
   دستور ديگرى به همه فرزندان آدم ! .
   درگيرى پيشوايان و پيروان گمراه در دوزخ ! .
   آرامش كامل و سعادت جاويدان ! .
   اعراف گذرگاه مهمى به سوى بهشت ! .
   ((اصحاب اعراف )) چه كسانى هستند؟ .
   نعمتهاى بهشتى بر دوزخيان حرام است ! .
   آيا جهان در شش روز آفريده شده ؟ .
   ((عرش )) چيست ؟ .
   شرايط اجابت دعا:
   رسالت نوح نخستين پيامبر اولوالعزم :
   گوشه اى از سرگذشت قوم هود:
   سرگذشت عبرت انگيز قوم ثمود! .
   قوم ثمود به چه وسيله نابود شدند ؟ .
   سرنوشت دردناك قوم لوط:
   رسالت شعيب در مدين :
   آغاز جز نهم قرآن مجيد .
   اگر هشدارها مؤثر نيفتد:
   عمران و آبادى در سايه ايمان و تقوا:
   خاطره درگيريهاى موسى و فرعون ! .
   مبارزه شروع مى شود! .
   چگونه سرانجام حق پيروز شد؟ .
   تهديدهاى بيهوده ! .
   مجازاتهاى بيداركننده ! .
   بلاهاى پى درپى و رنگارنگ ! .
   پيمان شكنيهاى مكرر ! .
   سرانجام دردناك قوم فرعون ! .
   پيشنهاد بت سازى به موسى ! .
   وعده گاه بزرگ ! .
   حديث ((منزلت )):
   تقاضاى مشاهده پروردگار ! .
   آيا مشاهده خدا امكان پذير است ؟ .
   الواح تورات ! .
   سرنوشت متكبران ـ .
   آغاز گوساله پرستى يهود:
   چگونه گوساله طلايى صدا كرد؟ .
   عكس العمل شديد در برابر گوساله پرستان ! .
   نمايندگان بنى اسرائيل در ميعادگاه خدا! .
   از چنين پيامبرى پيروى كنيد:
   نكته ها:
   1ـ پنج دليل براى نبوت در يك آيه ! .
   2ـ بشارت ظهور پيامبر در كتب عهدين :
   دعوت جهانى پيامبر:
   گوشه اى از نعمتهاى خدا به بنى اسرائيل :
   يك سرگذشت عبرت انگيز ! .
   چگونه دست به گناه زدند؟ .
   چه كسانى رهايى يافتند؟ .
   پراكندگى يهود ! .
   آخرين سخن در باره قوم يهود:
   پيمان نخستين و عالم ذر:
   دانشمندى كه در خدمت فراعنه در آمد:
   بعلم باعورا دانشمند دنياپرست و منحرف ـ .
   نشانه هاى دوزخيان :
   مجازات استدراج :
   تهمتها و بهانه هاـ .
   كى قيامت برپا مى شود؟ .
   اسرار نهان را فقط خدا مى داندـ .
   كفران يك نعمت بزرگ ! .
   معبودهاى بى ارزش :
   وسوسه هاى شيطان :
   به هنگام شنيدن تلاوت قرآن خاموش باشيد:
   سوره انفال [8] .
   دورنما و فشرده مباحث اين سوره :
   انفال چيست ؟ .
   پنج صفت ويژه مؤمنان :
   غزوه بدر نخستين درگيرى مسلحانه اسلام و كفر:
   درسهايى آموزنده در ميدان بدر:
   فرار از جهاد ممنوع ! .
   شنوندگان ناشنوا ! .
   دعوت به سوى حيات و زندگى :
   ايمان و روشن بينى :
   سرآغاز هجرت ـ .
   بيهوده گويان ! .
   آغاز جز دهم قرآن مجيد .
   خمس يك دستور مهم اسلامى :
   منظور از سهم خدا چيست ؟ .
   شش دستور ديگر در زمينه جهاد ! .
   مشركان و منافقان و وسوسه هاى شيطانى :
   آيا شيطان از طريق وسوسه يا از طريق تشكل ظاهر شد؟ .
   يك سنت تغييرناپذير:
   شدت عمل در برابر پيمان شكنان :
   افزايش قدرت جنگى و هدف آن :
   منتظر برابرى قوا نباشيد:
   اسيران جنگى :
   چهار گروه مختلف :
   سوره توبه [9] .
   1ـ نامهاى اين سوره :
   2ـ تاريخچه نزول سوره :
   3ـ محتواى سوره :
   4ـ چرا اين سوره ((بسم اللّه )) ندارد ؟ .
   پيمانهاى مشركان الغا مى شود ! .
   آنها كه پيمانشان محترم است :
   شدت عمل توام با نرمش :
   تجاوزكاران پيمان شكن ! .
   عمران مسجد در صلاحيت همه كس نيست :
   اهميت بناى مساجد:
   مقياس افتخار و فضيلت ! .
   همه چيز فداى هدف و براى خدا ! .
   انبوه جمعيت به تنهايى كارى نمى كند:
   غزوه عبرت انگيز حنين :
   مشركان حق ورود به مسجدالحرام را ندارند! .
   وظيفه ما در برابر اهل كتاب :
   جزيه چيست ؟ .
   بت پرستى اهل كتاب :
   عزير كيست ؟ .
   قرآن و قيام مهدى (عج ):
   كنز ممنوع است ! .
   جمع ثروت تا چه اندازه ((كنز)) محسوب مى شود ؟ .
   كيفر ثروت اندوزان ! .
   آتش بس اجبارى ! .
   خداوند پيامبرش را در حساسترين لحظات تنها نگذارد! .
   تن پروران طماع ! .
   سعى كن منافقان را بشناسى :
   عدمشان , به ز وجود! .
   منافقان بهانه تراش ! .
   نشانه ديگرى از منافقان ! .
   خودخواهان بى منطق :
   مصارف زكات و ريزه كاريهاى آن :
   نكته ها:
   1ـ فرق ميان ((فقير)) و ((مسكين )):
   2ـ تقسيم زكات به هشت قسمت مساوى :
   3ـ نقش زكات در اسلام :
   اين حسن است نه عيب ! .
   قيافه حق به جانب منافقان ! .
   برنامه خطرناك ديگرى از منافقان :
   نشانه هاى منافقان :
   تكرار تاريخ و درس عبرت ! .
   نشانه هاى مؤمنان راستين :
   پيكار با كفار و منافقان :
   توطئه خطرناك ! .
   منافقان كم ظرفيتند! .
   كارشكنى منافقان :
   اهميت به كيفيت كار است نه كميت :
   باز هم كارشكنى منافقان :
   روش محكمتر در برابر منافقان :
   معذورانى كه از عشق جهاد اشك مى ريختند! .
   آغاز جز يازدهم قرآن مجيد .
   به عذرها و سوگندهاى دروغينشان اعتنا نكنيد! .
   باديه نشينان سنگدل و با ايمان :
   پيشگامان اسلام ! .
   توبه كاران ـ .
   زكات عامل پاكى فرد و جامعه :
   مساله عرض اعمال :
   بتخانه اى در چهره مسجد! .
   يك تجارت بى نظير ! .
   هرگونه پيوندى با دشمنان بايد قطع شود:
   مجازات پس از تبيين ـ .
   زندان محاصره اجتماعى گنهكاران ! .
   با صادقان باشيد:
   مشكلات مجاهدان بى پاداش نمى ماند:
   جهاد با جهل و جهاد با دشمن ـ .
   دشمنان نزديكتر را دريابيد! .
   تاثير آيات قرآن بر دلهاى آماده و آلوده :
   آخرين آيات قرآن مجيد:
   سوره يونس [10] .
   محتوا و فضيلت اين سوره :
   رسالت پيامبر(ص ):
   خداشناسى و معاد:
   گوشه اى از آيات عظمت خدا:
   بهشتيان و دوزخيان :
   انسانهاى خودرو! .
   ستمگران پيشين و شما:
   معبودهاى بى خاصيت :
   معجزات اقتراحى :
   دورنماى زندگى دنيا:
   روسفيدان و روسياهان ! .
   يك صحنه از رستاخيز بت پرستان ! .
   يكى از نشانه هاى حق و باطل :
   عظمت و حقانيت دعوت قرآن :
   كوران و كران ! .
   مجازات الهى در دست من نيست ! .
   در مجازات الهى ترديد نكنيد ! .
   قرآن رحمت بزرگ الهى ! .
   آرامش روح در سايه ايمان ! .
   قسمتى از آيات عظمت خداوند:
   گوشه اى از مبارزات نوح :
   رسولان بعد از نوح :
   بخشى از مبارزات موسى و هارون :
   مرحله دوم مبارزه موسى :
   سومين مرحله مبارزه موسى با طاغوت مصر:
   مرحله چهارم , دوران سازندگى براى انقلاب :
   آخرين فصل مبارزه با ستمگران :
   ترديد به خود راه مده ! .
   تنهايك گروه به موقع ايمان آوردند! .
   ماجراى ايمان آوردن قوم يونس :
   ايمان اجبارى بيهوده است ! .
   تربيت و اندرز:
   قاطعيت در برابر مشركان ! .
   آخرين سخن ! .
   سوره هود[11] .
   محتواى سوره :
   تاثير معنوى اين سوره :
   چهار اصل مهم در دعوت انبيا:
   آغاز جز دوازدهم قرآن مجيد .
   همه ميهمان اويند! .
   تقسيم ارزاق و تلاش براى زندگى ! .
   هدف آفرينش :
   مؤمنان پرظرفيت و افراد بى ايمان كم ظرفيتند! .
   امت معدوده و ياران حضرت مهدى (عج ):
   قرآن معجزه جاويدان ـ .
   زيانكارترين مردم :
   سرگذشت تكان دهنده نوح و قومش :
   من هيچ فرد با ايمانى را طرد نمى كنم ! .
   حرف بس است , مجازات كو ؟ .
   تصفيه شروع مى شود! .
   كشتى نوح ـ .
   طوفان شروع مى شود ! .
   درسهاى تربيتى در طوفان نوح :
   1ـ پاكسازى روى زمين :
   2ـ مجازات با طوفان چرا ؟ .
   3ـ پناهگاههاى پوشالى :
   4ـ كشتى نجات :
   پايان يك ماجرا! .
   سرگذشت دردناك فرزند نوح :
   نوح به سلامت فرود آمد ! .
   بت شكن شجاع ! .
   توحيد خمير مايه دعوت همه پيامبران ـ .
   منطق نيرومند هود! .
   لعن و نفرين ابدى بر اين قوم ستمگر! .
   آغاز سرگذشت قوم ثمود:
   پيوند مكتبى ـ .
   سرانجام قوم ثمود:
   فرازى از زندگى بت شكن بزرگ ! .
   زندگى ننگين قوم لوط:
   پايان زندگى اين گروه ستمكار:
   تحريم همجنس گرايى ـ .
   مدين سرزمين شعيب :
   منطق بى اساس لجوجان :
   تهديدهاى متقابل شعيب و قومش :
   پايان عمر تبهكاران مدين سس :
   قهرمان مبارزه با فرعون ! .
   سعادت و شقاوت ! .
   سباب سعادت و شقاوت ـ .
   استقامت كن استقامت ! .
   آيه اى پرمحتوا و طاقت فرسا! .
   تكيه بر ظالمان و ستمگران :
   در چه امورى نبايد به ظالمان تكيه كرد؟ .
   ((نماز)) و ((صبر)):
   اهميت فوق العاده نمازـ .
   عامل تباهى جامعه ها ! .
   مطالعه سرگذشت پيشينيان چهار اثر دارد:
   سوره يوسف [12] .
   محتواى سوره :
   3ـ داستان يوسف قبل از اسلام و بعد از آن ـ .
   4ـ چرا بر خلاف سرگذشتهاى ساير انبيا داستان يوسف يك جا بيان شده است ؟ .
   5ـ فضيلت سوره يوسف ـ .
   احسن القصص در برابر تو است ! .
   نقش داستان در زندگى انسانهاـ .
   بارقه اميد و آغاز مشكلات :
   رؤيا و خواب ديدن ـ .
   نقشه نهايى كشيده شد:
   نقش ويرانگر حسد در زندگى انسانهاـ .
   صحنه سازى شوم ! .
   دروغ رسوا ! .
   نكته ها:
   1ـ در برابر يك ترك اولى ! .
   2ـ دعاى گيراى يوسف ! .
   به سوى سرزمين مصر:
   در كاخ عزيز مصر! .
   عشق سوزان همسر عزيز مصر! .
   متانت و عفت بيان ـ .
   طشت رسوايى همسر عزيز از بام افتاد! .
   حمايت خدا در لحظات بحرانى ـ .
   توطئه ديگر همسر عزيزمصر:
   زندان به جرم بى گناهى :
   زندان يا كانون تربيت ؟ .
   ماجراى خواب سلطان مصر! .
   تبرئه يوسف از هرگونه اتهام ! .
   آغاز جز سيزدهم قرآن مجيد .
   وسف خزانه دار كشور مصر مى شود! .
   پيشنهاد تازه يوسف به برادران :
   چرا يوسف خود را به برادران معرفى نكرد؟ .
   سرانجام موافقت پدر جلب شد! .
   طرحى براى نگهدارى برادر:
   برادران سرافكنده به سوى پدر بازگشتند:
   بكوشيد و مايوس نشويد كه ياس نشانه كفر است ! .
   سرانجام لطف خدا كار خود را كرد! .
   پايان شب سيه .
   سرانجام كار يوسف و يعقوب و برادران :
   سوره رعد [13] .
   محتواى سوره رعد:
   نشانه هاى خدا در آسمان و زمين و جهان گياهان :
   تعجب كفار از معاد! .
   باز هم بهانه جويى ! .
   علم بى پايان خدا! .
   محافظان غيبى ! .
   هميشه تغييرات از خود ما است ! .
   بخش ديگرى از نشانه هاى عظمت او:
   منظور از سجده موجودات چيست ؟ .
   بت پرستى چرا ؟ .
   ترسيم دقيقى از منظره حق و باطل :
   مثال , مسائل را همگانى مى سازدـ .
   آنها كه دعوت حق را اجابت كردند:
   برنامه اولوالالباب :
   دنياپرستان تبهكار ! .
   ذكر خدا چيست و چگونه است ؟ .
   هر كار كنى اين لجوجان ايمان نمى آورند! .
   چگونه خدا را با بتها قرين مى سازيد ؟! .
   خداپرستان و احزاب ! .
   لوح محو و اثبات و ام الكتاب ـ .
   انسانها و جامعه ها از ميان مى روند و خدا مى ماند:
   سوره ابراهيم [14] .
   محتواى سوره :
   فضيلت تلاوت اين سوره :
   بيرون آمدن از ظلمتها به نور:
   شكر مايه فزونى نعمت و كفر موجب فناست ـ .
   آيا در خدا شك است ؟ .
   تنها بر خدا توكل كنيد ! .
   برنامه و سرنوشت جباران عنيد:
   خاكسترى بر سينه تندباد! .
   آفرينش براساس حق است :
   گفتگوى صريح شيطان و پيروانش ! .
   شجره طيبه و شجره خبيثه :
   سرانجام كفران نعمتها:
   عظمت انسان از ديدگاه قرآن :
   دعاهاى سازنده ابراهيم بت شكن :
   روزى كه چشمها از حركت باز مى ايستد:
   توطئه هاى ستمگران به جايى نمى رسد:
   آغاز و ختم سوره ابراهيم ـ .
   آغاز جز چهاردهم قرآن مجيد .
   سوره حجر [15] .
   محتواى سوره :
   آرزوهاى بيجا ! .
   حفظ قرآن از دست بردها:
   لجاجت و انكار محسوسات :
   شياطين با شهاب رانده مى شوند! .
   نقش باد و باران :
   آفرينش انسان :
   نعمتهاى هشتگانه بهشت :
   ميهمانان ناشناس ؟ .
   سرنوشت گنهكاران قوم لوط:
   پايان زندگى دو قوم ستمگر! .
   مكتبت را آشكارا بگو! .
   سوره نحل [16] .
   محتواى سوره :
   فضيلت تلاوت سوره :
   فرمان عذاب نزديك است :
   چرا تنها زيتون و نخل و انگور ؟! .
   نعمت كوهها و درياها و ستارگان :
   آنها كه بار گناه ديگران را بر دوش مى كشندـ .
   سرنوشت پاكان و نيكان :
   معاد و پايان گرفتن اختلافها:
   پاداش مهاجران .
   اگر نمى دانيد بپرسيد:
   انواع مجازاتها در برابر انواع گناهان ! .
   سجده همه مخلوقات و جنبندگان حتى سايه هايشان براى خدا! .
   دين يكى و معبود يكى ! .
   آنجا كه تولد دختر ننگ بود! .
   نقش اسلام در احياى ارزش مقام زن :
   گر حكم شود كه مست گيرند ! .
   آبها, ميوه ها, دامها:
   پروردگارت به زنبور عسل وسحى فرستاد! .
   سرچشمه تفاوت روزيها:
   دو مثال زنده براى مؤمن و كافر! .
   انواع نعمتهاى مادى و معنوى :
   سايه ها, مسكنها و پوششها:
   آنجا كه تمام درها به روى بدكاران بسته مى شود! .
   جامعترين برنامه اجتماعى :
   استحكام پيمانهاى شما دليل بر ايمان شماست ! .
   دروغ رسوا! .
   زشتى دروغ از ديدگاه اسلام .
   بازگشت كنندگان از اسلام (مرتدين ) .
   آنها كه كفران كردند و گرفتار شدند:
   دروغگويان هرگز رستگار نخواهند شد:
   ابراهيم به تنهايى يك امت س بود! .
   ده دستور مهم اخلاقى در مقابله با مخالفان :
   آغاز جز پانزدهم قرآن مجيد .
   سوره اسرا [17] .
   محتواى سوره :
   فضيلت تلاوت سوره :
   معراج گاه پيامبر(ص )! .
   دو فساد بزرگ تاريخى بنى اسرائيل :
   مستقيم ترين راه خوشبختى ! .
   مراحل چهارگانه مجازات الهى :
   خطوط زندگى طالبان دنيا و آخرت :
   آيا دنيا و آخرت با هم تضاد دارند؟ .
   توحيد و نيكى به پدر و مادر, سرآغاز يك رشته احكام مهم اسلامى :
   احترام پدر و مادر در منطق اسلام ـ .
   رعايت اعتدال در انفاق و بخشش :
   شش حكم مهم ـ .
   فلسفه تحريم زنا .
   تنها از علم پيروى كن :
   متكبر مباش ! .
   مشرك مشو! .
   چگونه از حق فرار مى كنند؟! .
   بى خبران مغرور و موانع شناخت ـ .
   رستاخيز قطعى است ! .
   برخورد منطقى با همه مخالفان :
   تسليم بهانه جويان نشو! .
   رؤياى پيامبر(ص ) و شجره ملعونه :
   دامهاى ابليس ! .
   با اين همه نعمت اين همه كفران چرا؟! .
   انسان گل سر سبد موجوادت ! .
   چرا انسان برترين مخلوق خداست ؟ .
   نقش رهبرى در اسلام .
   خدايا! مرا به خود وا مگذار .
   توطئه شوم ديگر؟ .
   نماز شب يك عبادت بزرگ روحانى ـ .
   آيه جا الحق و قيام حضرت مهدى (عج ):
   قرآن نسخه شفابخش :
   روح چيست ؟ .
   آنچه دارى از بركت رحمت اوست ! .
   هيچ گاه همانند قرآن را نسخواهند آورد! .
   بهانه همگونى ! .
   چگونه معاد ممكن است ؟ .
   معاد جسمانى ـ .
   با اين همه نشانه ها باز ايمان نياوردند! .
آخرين بهانه ها! .

برای دانلودکتاب :برگزیده تفسیر نمونه ـ ج 2 بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.