23  

تشخيص افسردگي

تشخيص افسردگي

اگر فردي پنج تا (يا بيشتر) از علايم زير را در يك دوره يك هفته‏اى داشته باشد، دچار افسردگى اساسى شده است؛ البته به شرط اين كه اين علايم ناشى از يك بيمارى جسمانى نباشد : 1. خُلق افسرده در اكثر مواقع روز (مثل احساس غمگينى و پوچى). 2. كاهش قابل توجهى در علاقه يا احساس به فعاليت‏هاى روزمرّه (تقريباً در همه روز). 3. بى‏ خوابى يا پرخوابى تقريباً هر روز. 4. احساس خستگى مفرط تقريباً هر روز. 5. تحريك يا كندى روانى – حركتى تقريباً هر روز. 6. احساس بى‏ارزشى. 7. كاهش تمركز و كاهش توانايى تفكر. 8. افكار خودكشى به صورت مكرر (البته بدون داشتن طرح خاص يا اقدام به خودكشى) [1]

پی نوشت :

[1] ديويد ال روزنهان، روان شناسي نابهنجاري، ترجمه يحيي سيدمحمدي، ارسباران، 1387

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.