خانه » كتاب : علم اليقين ، جلد اول » فصل 4. انواع فرشتگان در كلام امام سجاد عليه السلام

فصل 4. انواع فرشتگان در كلام امام سجاد عليه السلام

فصل 4. انواع فرشتگان در كلام امام سجاد عليه السلام
حضرت سيد الساجدين و زين العابدين عليه السلام در يكى از دعاهاى صحيفه كامله (727)، پس از حمد خداى بزرگ و ثناء و درود بر سرور رسولان و خاندان او، در صلوات بر حاملان عرش و اصناف فرشتگان چنين گويد:
((خداوندا، و حاملان عرشت ، كه از تسبيح تو سستى نگيرند، و از تقديس ‍ تو ملول نگردند، و از عبادت تو خسته نشوند، و كوتاهى را بر جد و كوشش ‍ در اجراى فرمان تو بر نگزينند، و از اشتياق به تو غفلت نورزند.
و اسرافيل ، صاحب صور، كه چشم دوخته و منتظر فرمان و فرارسيدن امر تو است ، تا با دميدن (در صور) خفتگانى را كه در گرو گورها قرار دارند بيدار سازند.


و ميكائيل ، كه در نزد تو از مقامى ارجمند و جايگاهى بلند از طاعت برخوردار است .
و جبرئيل ، كه امين وحى تو، و فرمانروا در ميان آسمانيان است و در نزد تو جايگاه و منزلتى دارد و مقرب درگاه توست .
و روح ، كه بر فرشتگان حجب گمارده است ، و روحى كه از امر توست ، پس ‍ بر همه اينان درود فرست و نيز بر فرشتگانى كه در مقامى پايين تر از اينها قرار دارند از ساكنان آسمانهايت ، و امينان بر رسالتهايت ، و آنان كه از سختكوشى ملالى به آنان دست ندهد، و از پركارى خستگى و سستى اى به آنان نرسد، و شهوتها از تسبيح تو سرگرمشان نسازد، و سهو غفلتها از بزرگداشت تو جدايشان نسازد، آنان كه ديدگان فروهشته اند و به سوى تو ديده نمى گشايند، آنان كه چانه ها (سرها) به زير افكنده و اشتياقشان به آنچه در نزد توست به درازا كشيده است ، آنان كه شيفته يادكرد نعمتهاى تو هستند، و در برابر عظمت و جلال كبريايى تو فروتن اند، و آنان كه چون به دوزخ بنگرند كه بر اهل نافرمانى تو مى خروشد، گويند: ((خداوندا، تو منزهى ، ما تو را آن گونه كه شايسته پرستش توست نپرستيده ايم ))؛ پس بر آنان درود فرست و نيز بر روحانيان از فرشتگانت و مقربان درگاهت و حاملان غيب به رسولانت و امينان وحيت ، و نيز بر گروههاى فرشتگانى كه براى خود برگزيده اى ، و با تقديس خود از خوردن و نوشيدن بى نيازشان ساخته اى ، و در داخل طبقات آسمانهايت جايشان داده اى ، و آنان كه بر اطراف آسمانها جارى دارند آن گاه كه فرمان انجام يافتن وعده ات فرود آيد، و نيز بر گنجينه داران باران و رانندگان ابر، و آن كه به صداى (تازيانه ) راندنش غرش رعدها به گوش مى رسد، و چون ابر خروشان به توسط او لب به تسبيح گشايد آذرخشها بدرخشد، و نيز بر آنان كه در پى برف و تگرگ روانند، و آنان كه با قطره هاى باران به هنگام فرود آن فرود مى آيند، و بر گماشتگان بر گنجينه هاى بادها، و گماشتگان بر كوهها كه از جاى نلغزند، و آنان كه وزن آبها و پيمانه آنچه را كه بارانهاى سيل آسا و رگبارهاى تند در بردارند مى دانند؛ و بر فرستادگانت از فرشتگان بر اهل زمين به بلاهاى ناخوشايند و آسايشهاى خوشايندى كه فرود مى آيد؛ و بر فرشتگان گرامى و نيكوكار، و فرشتگان گرامى نويسنده اى كه حافظان (اعمال آدمى )اند، و بر فرشته مرگ و دستياران او، و بر منكر و نكير و مبشر و بشير و رومان آزمون كننده در قبر و بر گردش كنندگان بر بيت المعمور، و بر مالك (فرشته دوزخ ) و خازنان دوزخ ، و رضوان و دربانان بهشت و آنان كه خدا را در آنچه فرمانشان دهد نافرمانى نمى كنند و آنچه را كه بدان مامورند انجام مى دهند؛ و آنان كه (به بهشتيان ) گويند: ((درود بر شما به خاطر صبرى كه كرديد، پس ‍ چه نيكوست عاقبت اين سراى ))؛ و بر ماموران آتش كه چون گويندشان : ((اين دوزخى را بگيريد و زنجيرش كنيد و به دوزخ سرنگونش سازيد))، بر سر او بشتابند و مهلتش ندهند؛ و بر هر فرشته اى كه نامش را نبرديم و جايگاهش را در نزد تو و اينكه او را به چه كارى گمارده اى ندانستيم ؛ و بر ساكنان هوا و زمين و آب ؛ و بر آنان كه بر آفريدگان گمارده اى ، پس بر همگيشان درود فرست ، به روزى كه هر كس كه مى آيد با او دو فرشته پيش ‍ راننده و گواه باشد)).
(در آينده نام برخى از اين فرشتگان با شرحى پيرامون آنها به خواست خدا خواهد آمد.)

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.