منابع و مأخذ

1- سفينة البحار لفظ عبدالرحمن
2- انوار نعمانيه ، ص 274
3- منتهى ، ج 1، ص 328
4- جوامع الحكايات عوفى
5- جوامع الحكايات ، صفحه 271
6- مدارج القرائة


7- روضات الجنات و شجره طوبى
8- مجموعه ورام ، جلد 1، صفحه 2
9- بحارالانوار، ج 10، و منتهى الامال ، ج 1، ص 238
10- حيوة القلوب ، ج 2، ص 116
11- محجة البيضاء، جلد 3، صفحه 143
12- نهج البلاغه ، نامه 45
13- بحار، جلد 11، صفحه 121
14- مجموعه ورام ، جلد اول ، صفحه 126
15- روضات الجنات ص 566 و نامه دانشوران ج 3 ص 377 چاپ جديد اين حكايت را از نظر استفاده كمى توضيح داده ايم .
16- روضة الصفا
17- روضة الصفا
18- بحار الانوار ج 11، احوال حضرت صادق (ع )
19- الكنى والالقاب ،، (ابى طلحه )، صفحه 108
20- بحار، جلد 9 ، صفحه 519
21- انوار نعمانيه ، ص 343
22- شجره طوبى
23- لباسيكه جلويش باز است و روى لباسها ميپوشند.
24- كشكول بحرانى ، ج 2، ص 132
25- روضات الجنات ، ص 90
26- انوار نعمانيه ، ص 15
27- الكلام يجر الكلام ص 224
28- انوار نعمانيه ، باب احوال بعد از مرگ .
29- انوار نعمانيه ، ص 349
30- خزينة الجواهر، ص 356
31- كشكول شيخ بهاء و زهرالربيع
32- جوامع الحكايات ، صفحه 157
33- جواهر الكلام ، جلد 25، صفحه 234
34- سوره 49، آيه 6
35- سوره 68، آيه 11
36- مجموعه ورام ، جلد 1، صفحه 122
37- سوره 111، آيه هاى 1 و 4 و 5
38- سوره 111، آيه هاى 1 و 4 و 5
39- تتمه المنتهى ، صفحه 275
40- كشكول بحرانى ، ص 98 كسانيكه ميگويند خداى خالق ماست و در اين راه استقامت ميورزند نازل ميشود بر آنها ملائكه و ميگويند نترسيد از شدائديكه در جلو داريد ما آنها را برطرف كرده ايم و محزون نشويد بر اموال و عيال و فرزندانيكه اينجا ميگذاريد آنچه مشاهده ميكنيد در بهشت عوض ‍ آنها است و بشارت باد شما را به آن بهشتى كه وعده داده شديد اينجا است منزل شما و اينهايند همنشين و رفيق شما ما دوستان شمائيم در دنيا و آخرت هر چه بخواهيد و ميل داشته باشيد در اين بهشت آماده است .
41- ثمرات الاوراق ، صفحه 143
42- روضات الجنات ، ص 73
43- لئالى الاخبار، صفحه 330
44- انوار نعمانية ، ص 349
45- كتاب الوزراء و الكتاب ، صفحه 137
46- ارشاد مفيد، صفحه 189
47- تتمه المنتهى ، صفحه 320
48- جوامع الحكايات ، صفحه 278
49- مجمع النورين . ص 27
50- لغت نامه دهخدا، (اسلوب الحكيم ) صفحه 2486
51- مجموعه ورام ، جلد 1، صفحه 51
52- كافى ، جلد 6، پاورقى صفحه 370
53- كافى ، جلد 6، صفحه 370
54- مروج الذهب ، جلد 3، صفحه 32
55- مروج الذهب ، جلد 3، صفحه 31
56- نفس المهوم ، صفحه 284
57- خوانندگان از مطالعه چنين موضوعى البته استبعاد نخواهند كرد زيرا اين خانواده فقط كسانى هستند كه درباره آنها (و يؤ ثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة و آيه و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا) نازل شد و اين پيشامد دلالت بر فقر و تنگدستى آنها نميكند چون هر چه بدست ميآوردند در چنين راههائى مصرف ميكردند و چه بسا از اشخاصيكه در ابتداى اسلام فقير بودند ولى در اثر پيشرفت اسلام و گرفتن سهميه هاى عنيمت از ثروتمندان بزرگ شدند ولى على (ع ) بقول ابن ابى الحديد براى يهودى مزدورى ميكرد (و يتصدق بالاجرة و يشد الحجر على بطنه ) مزد خود را بفقير ميداد و بر شكم خويش سنگ مى بست . م – خ .
58- بحارالانوار، ج 9، ص 503
59- كتاب بهلول عاقل
60- مجمع النورين ، ص 77
61- كبريت احمر، ص 72
62- كامل ابن اثير، جلد 7، صفحه 178
63- جوامع الحكايات ، صفحه 56
64- ناسخ التواريخ ، حالات امام باقر(ع )، جلد 1، صفحه 410
65- بحار، جلد 11، صفحه 209
66- ناسخ التواريخ ، حالات امام باقر(ع )، جلد 1، صفحه 392
67- بحار، جلد 2، صفحه 18
68- المستطرف ، جلد 1، صفحه 116
69- ناسخ التواريخ ، حالات حضرت سجاد(ع )، جلد 1، صفحه 730
70- بحار، ج 16، ص 29
71- بحار، ج 16، ص 39
72- شجره طوبى ، ص 11 در رياحين الشريعه مدت حج را پنج سال نوشته و نيز در كشكول بحرانى نقل از منهاج اليقين علامه .
73- خزائن نراقى
74- روضه كافى چاپ آخوندى ، ص 85
75- شرح من لايحضر كتاب زكوة ، ص 36
76- مروج الذهب ، جلد 3، صفحه 177
77- حيات الحيوان ، جلد 1، صفحه 122
78- انوار نعمانيه
79- الكلام تجر الكلام ، ص 79
80- تو اى پيغمبر كتاب و ايمان را نميدانستى لكن ما ايمان را (يا كتاب ) نورى قرار داديم كه هدايت ميكنيم بوسيله آن هر كس را بخواهيم منظور اينستكه خداوند مرا هدايت كرد و بهمين جهت حضرت فرمود لقد هداك الله براستى خدا ترا هدايت كرد.
81- بحارالانوار، ج 16، ص 18
82- بحار، ج 16، ص 21
83- منتهى الامال ، ج 2، ص 324 و ج 16 بحار.
84- منتهى الامال ، ج 1، ص 142
85- مستدرك الوسائل ، ج 2، ص 631
86- در روايت ديگريستكه چون صداى گريه از ميان خانه على بلند ميشد بر در خانه هر كه بود گريه ميكرد از اينرو آنها را مرخص كردند و مرتبه دوم از صداى گريه اصبغ امام حسن (ع ) آمد.
87- بحارالانوار، ج 9، ص 437
88- بحار، جلد 9، صفحه 539
89- معجم البلدان (صفين )
90- ناسخ التواريخ ، حالات اميرالمؤ منين (ع ) صفحه 217
91- مستدرك ، جلد 2، صفحه 284
92- لغت نامه دهخدا، آ – ابوسعد، صفحه 320
93- معانى الاخبار، صفحه 171
94- مجموعه ورام ، جلد 1، صفحه 122
95- جوامع الحكايات ، صفحه 201
96- ناسخ التواريخ ، حالات رسول (ص ) صفحه 435
97- المستطرف ، جلد 1، صفحه 156
98- المستطرف ، جلد 1، صفحه 159

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.