خانه » كتاب : گنجينه جواهر يا كشكول ممتاز » معماى ديگر به نام يوسف
23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

معماى ديگر به نام يوسف

معماى ديگر به نام يوسف

ز يعقوب اگر بشكنى پاشنه
بجايش نهى به ولى پاش نه .

توضيح : پاشنه از كلمه يعقوب يعنى (عقب ) كه وقتى عقب را از يعقوب جدا كنيم مى ماند (يو) و به جاى عقب كه برداشتيم (به ) كه عربى آن (سفر جل ) است بگذاريم البته پايش را نه ، كه پا به عربى رجل مى شود پس رجل را كه از سفر جل برداريم مى ماند (سف ) كه با (يو) مى شوند يوسف .

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.