خانه » بنده خدا (صفحه 2026)

بنده خدا

نصيحت پيامبر(ص ) در مورد توحيد و نيكى به پدر و مادر

نصيحت پيامبر(ص ) در مورد توحيد و نيكى به پدر و مادر  مردى به حضور پيامبر(ص ) آمد و گفت : (اى رسول خدا! مرا نصيحت كن !). پيامبر: هيچ چيز را شريك خدا نساز، اگر چه در آتش بسوزى و شكنجه شوى ، …

ادامه نوشته »

حكم شديد پيامبر(ص ) در مورد همسايه آزار دهنده

حكم شديد پيامبر(ص ) در مورد همسايه آزار دهنده   عصر رسول خدا(ص ) بود، مردى به حضور رسول خدا(ص ) آمد و از همسايه مردم آزار خود، شكايت كرد. پيامبر فرمود: (صبر كن و شكيبا باش !) بار ديگر او نزد پيامبر(ص ) …

ادامه نوشته »

فراق يوسف و بنيامين ، از يعقوب ، چرا؟

فراق يوسف و بنيامين ، از يعقوب ، چرا؟  هنگامى كه برادران يوسف (ع ) حضرت يوسف (ع ) را از يعقوب جدا كردند و بعد از مدتى همان برادران ، بنيامين (برادر تنى يوسف ) را از پدر گرفتند و به مصر بردند …

ادامه نوشته »

نفرين بر همسايه دشمن و مردم آزار

نفرين بر همسايه دشمن و مردم آزار  اسحاق بن عمار مى گويد: (همسايه مخالف مذهب تشيع و مردم آزار و بى شرم داشتم ) به حضور امام صادق (ع ) رفتم : شكايت كردم و گفتم : (گرفتار چنين همسايه بدى شده ام چه …

ادامه نوشته »

آزار به همسايه ، دليل بى ايمانى است

آزار به همسايه ، دليل بى ايمانى است   عمروبن عكرمه مى گويد: به محضر امام صادق (ع ) رفتم و عرض كردم : (همسايه اى دارم مرا اذيت مى كند). امام فرمود: (با او رفتار پر مهر داشته باش ). عمروبن مكرمه گفت …

ادامه نوشته »

مطلوب نمودن پا روى ران نهادن هنگام نشستن

مطلوب نمودن پا روى ران نهادن هنگام نشستن   ابو حمزه ثمالى مى گويد: ديدم امام سجاد(ع ) نشسته و يكى از پاهاى خود را بر ران ديگرى نهاده است ، عرض كردم : (مردم مى گويند: اين گونه نشستن ، نشستن پروردگار است …

ادامه نوشته »

نهى از خوددارى در برابر احترام ميزبان

نهى از خوددارى در برابر احترام ميزبان   دو نفر مرد در حضور امير مؤ منان على (ع ) آمدند، آن حضرت ، براى هر كدام از آنها، تشكى انداخت ، يكى از آنها روى آن نشست ، ولى ديگرى از نشستن روى آن …

ادامه نوشته »

پير مرد عاقبت به خير

پير مرد عاقبت به خير  عصر امام صادق (ع ) بود، يكى از شاگردان او به نام (معاوية بن وهب ) مى گويد: ما براى انجام حج به سوى مكه رفتيم ، و همراه ما پيرمردى خداپرست و اهل عبادت بود، ولى شيعه نبود …

ادامه نوشته »