خانه » بنده خدا (صفحه 2176)

بنده خدا

20. بنياد ظلم از اندك شروع شود

20. بنياد ظلم از اندك شروع شود روايت كرده اند: براى انوشيروان عادل در شكارگاهى ، گوشت شكارى را كباب كردند، نمك در آنجا نبود، يكى از غلامان به روستايى رفت تا نمك بياورد.انوشيروان به آن غلام گفت : ((نمك را به قيمت روزانه …

ادامه نوشته »

19. تمجيد از سخاوت شاهزاده

19. تمجيد از سخاوت شاهزاده پادشاهى از دنيا رفت و ملك و گنج فراوانى نصيب فرزندش شد، شاهزاده دست كرم و سخاوت گشود و به سپاهيان و ملت ، نعمت فراوان بخشيد: نياسايد مشام از طبله (85) عود بر آتش نه كه چون عنبر …

ادامه نوشته »

18. وساطت براى امر خير و نتيجه گرفتن

18. وساطت براى امر خير و نتيجه گرفتن با چند نفر از سالكان و رهروان راه حق همنشين بودم ، در ظاهر همه آنها با شايستگى آراسته بودند، يكى از بزرگان دولت نسبت به آنها حسن ظن بسيار داشت و حقوق (ماهانه اى ) …

ادامه نوشته »

17. نتيجه شوم حسادت

17. نتيجه شوم حسادت يكى از دوستان كه از رنج روزگار خاطرى پريشان داشت ، نزدم آمد و از روزگار نامساعد گله كرد و گفت : ((درآمد اندكى دارم ولى عيال بسيار، و نمى توانم بار سنگين نادارى را تحمل كنم ، بارها به …

ادامه نوشته »

16. پاسخ سيه گوش

16. پاسخ سيه گوش (67) از سياه گوش پرسيدند: ((چرا همواره با شير ملازمت مى كنى ؟ )) در پاسخ گفت : ((تا از باقيمانده شكارش بخورد و در پناه شجاعت او، از گزند دشمنان محفوظ بمانم . )) به او گفتند: ((اكنون كه …

ادامه نوشته »

15. وارسته شدن وزير بر كنار شده

15. وارسته شدن وزير بر كنار شده پادشاهى ، يكى از وزيران را از وزارت بركنار نمود. او از مقام و رياست دور گرديد و به مجلس ((پارسايان )) راه يافت و در كنار آنها به زندگى ادامه داد.بركت همنشينى با آنها به او …

ادامه نوشته »

14. نتيجه بى توجهى به سپاه

14. نتيجه بى توجهى به سپاه يكى از شاهان پيشين ، در نگهدارى كشور سستى مى كرد و بر سپاهيان سخت مى گرفت و آنان را در تنگدستى رها مى كرد تا اينكه دشمن قوى و ظغيانگرى به آن كشور حمله كرد. شاه به …

ادامه نوشته »

12. برتر بودن خواب ظالم از بيداريش

12. برتر بودن خواب ظالم از بيداريش شاه بى انصافى از پارسايى پرسيد: كدام عبادت ،بهترين عبادتها است ؟ پارسا گفت : خوابيدن هنگام ظهر براى تو بهترين عبادتهاست تا در آن هنگام به كسى آزار نرسانى . ظالمى را خفته ديدم نيم روز …

ادامه نوشته »

11.برتر بودن مرگ ظالم بر زندگى او

11.برتر بودن مرگ ظالم بر زندگى او (عصر حكومت عبدالملك بن مروان (75 – 95 ه‍ ق )بود. او حجاج بن يوسف ثقفى را كه خونخوارترين و بى رحمترين عنصر پليد بود، استاندار عراق (كوفه و بصره ) كرد. حجاج بيست سال حكومت نمود …

ادامه نوشته »