بایگانی روزانه: نوامبر 3, 2019

🔴 #ایمان بیفایده ♦️امام خامنه ای: مشکل افرادی

🔴 #ایمان بیفایده ♦️امام خامنه ای: مشکل افرادی که درتاریخ نقش خود را درست ایفاء نمیکنند بی ایمانی نیست، #عدملحظه‌شناسی است، #لحظه را باید شناخت، نیاز را باید دانست! ♦️اگر کوفیان خصوصاً توّابین که دلهاشان پر از ایمان به امام حسین بود در هنگام …

ادامه نوشته »