بایگانی روزانه: نوامبر 21, 2020

عالمی می گفت: فقیر و بینوا چه گناهی کرده

عالمی می گفت: فقیر و بینوا چه گناهی کرده است که به مسجد الحرام دسترسی ندارد؟ خدای تعالی فکر آنها را کرده و برای ایشان برنامه ریزی کرده است. حرمی درست کرده که لازم نیست جسم انسان در آن برود. حرمی که با انسان …

ادامه نوشته »