بایگانی روزانه: آگوست 1, 2022

عبدالله بن سنان گوید : امام صادق(ع) فرمود :

عبدالله بن سنان گوید : امام صادق(ع) فرمود : « شبهه ای دامنتان را خواهد گرفت و به حیرتی دچار خواهید شد ، نشانه ی هدایت و امام راهبرتان دیده نخواهد شد و در آن هنگام جز کسی که مانند غریق نا امید از …

ادامه نوشته »