كتاب :نماز راز دوست

نماز بهترين راه ،براى شكر

آيه 84 : نماز بهترين راه ،براى شكر فصل لربك و انحر (496) ترجمه : پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى كن . تفسير آيه آرى بخشنده نعمت او است ،بنابراين نماز و عبادت و قربانى كه آن هم نوعى عبادت است براى غير او معنى ندارد، مخصوصا با توجه به مفهوم (( رب )) كه حكايت است از …

ادامه نوشته »

غافلان نماز

آيه 83 : غافلان نماز الذين هم عن صلاتهم ساهون . (493) ترجمه : آنان كه از نماز غافلند. تفسير آيه منظور آيه آن نمازگزارانى است كه نه ارزشى براى آن قائلند، و نه به اوقاتش اهميتى مى دهند، و نه اركان و شرايط و آدابش را رعايت مى كنند. ((ساهون )) از ماده ((سهو)) در اصل به معنى خطائى …

ادامه نوشته »

سبك شمارندگان نماز

آيه 82 : سبك شمارندگان نماز فويل للمصلين . (488) ترجمه : واى بر چنان نمازگزاران تفسير آيه منظور آيه كه مى فرمايد واى بر چنان نمازگزاران ، همان نمازگزارانى كه نماز خود را به دست فراموشى مى سپرند اما كسى كه پيوسته نماز را فراموش مى كند و آن را به دست فراموشى مى سپارد ، پيداست كه براى …

ادامه نوشته »

خالص شدن انسان بوسيله نماز

آيه 81 : خالص شدن انسان بوسيله نماز و ما امروا الا ليعبدوالله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلوة و يوتو الزكوة و ذلك دين القيمة (480) ترجمه : آيه در حالى كه دستورى را دريافت نكرده بودند جز اين كه كمال خلوص به آيين توحيد خدا را پرستش كنند نماز را بر پا دارند و زكات بدهند، اين …

ادامه نوشته »

اذيت كننده نماز گزار

آيه 80 : اذيت كننده نماز گزار عبدا اذا صلى (474) ترجمه : آن بنده خداى را كه به نماز مشغول شد؟ (مراد ابوجهل است كه در نماز، پيغمبر و اصحابش را مى آزرد). تفسير آيه منظور آيه فوق درباره ابوجهل آمده است آيا چيزى مستحق عذاب و كيفر الهى نيست ؟! در احاديث آمده است : ((ابوجهل از اطرافيان …

ادامه نوشته »

ذكر نام خدا و نماز باعث رستگارى

آيه 79 : ذكر نام خدا و نماز باعث رستگارى و ذكر اسم ربه فضلى . (471) ترجمه : و نام پرودرگارش را به ياد آورد و نماز بر پا دارد. تفسير آيه در تفسير اين آيه شريفه درباره نجات اهل ايمان و عوامل اين نجات اشاره مى كند مى فرمايد: ((و نام پروردگارش را به ياد آورد و به …

ادامه نوشته »

كسى كه به خدا ايمان نياورد دو نماز نخواند

آيه 78 : كسى كه به خدا ايمان نياورد دو نماز نخواند فلا صدق و لا صلى (467) ترجمه : او نه ايمان آورد و نه نماز گزارد. تفسير آيه در مورد اين آيه و آيات بعد از آن درباره كافران نازل شده است ، و درباره اين سخن مى گويد كه دست كافران براى زاد و توشه آخرت خالى …

ادامه نوشته »

ترك نماز باعث سقوط در جهنم

آيه 77 : ترك نماز باعث سقوط در جهنم قالوا لم نك من المصلين . (458) ترجمه : گويند: ما از نمازگزاران نبوديم . تفسير آيه در تفسير اين آيه شريفه مى خوانيم : اين آيه جواب گنهكاران و مجرمان است وقتى از آنها سوال مى شود چيزى باعث شد كه شما را وارد دوزخ كنند؟ در جواب اين سوال …

ادامه نوشته »

نماز و قرض الحسنه به خدا .

آيه 76 : نماز و قرض الحسنه به خدا . و اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة و اقرضوا الله قرضا حسنا…(451) تفسير آيه در تفسير اين آيه شريفه خداوند چهار دستور براى برنامه خودسازى بيان مى فرمايد: ((نماز را بر پا داريد ، و زكات را ادا كنيد، و از طريق انفاقهاى مستحبى به خداوند قرض الحسنه دهيد، و بدانيد …

ادامه نوشته »

مراقبت كنندگان بر نماز

آيه 75 : مراقبت كنندگان بر نماز و الذين هم على صلاتهم يحافظون . (447) ترجمه : و آنان كه بر نمازشان مراقب دارند. تفسير آيه در اين آيه شريفه باز خداوند به يكى از اواصاف مومنان راستين مى پردازد، و مى فرمايد: ((كسانى كه نماز خود را محافظت مى كنند)) ( و الذين هم على صلاتهم يحافظون ) در …

ادامه نوشته »