دل نوشته

دل نوشته ✍رضا گفت:

دل نوشته ✍رضا گفت: ?در بیست و چند سالگی بعد از تجربه یک بار گناه زشت،متاسفانه وارد این وادی  بی انتها شدم،ازآنجایی که بسیار باهوش بوم در اینکار تبهر داشتم،روزها گذشت،و متاسفانه همش درگیر همینکار بودم و در واقعیت رها شده بودم و اصلاً به عاقبت کار فکر نمی کردم ، تا شبی بارانی در محرم بی خوابی به سراغم …

ادامه نوشته »