خانه » اسلام شناسی -شمیم یار (صفحه 5)

اسلام شناسی -شمیم یار

مجنــــون تــــر از لیـلـی.لیـلـیتــر از مجنون

مجنــــون تــــر از لیـلـی.لیـلـیتــر از مجنونگــــشتیمدنـــبالـــت.در کــــوه و در هـــامونخـــــواندیمنـــامـــت را.آوازمـــان گـــل کـــرددیدیم چشمترا.افسون شــــدیـــم افسونیک لحظه میخندیدیم.یک تحظه می گرییممحصول عشقتوست.این حـــال دگــرگـــونهــــــر روزمــی خوانیم.قــرآن چشـــمت رافــردا جهانســبز است.والــتین والـــزیتوندر انتظارتـــــو.عمـــریست مـــی ســـوزیمدلــهایـــمانآتیـــش.چــشمانمان کــــارونشاعر: محمدرضا احمدی فر

ادامه نوشته »