خانه » اسلام شناسی -شمیم یار (صفحه 4)

اسلام شناسی -شمیم یار

جز با ظهور یوسف زهرا

جز با ظهور یوسف زهرا در این زمان ازقید غم رهایی اگر یافتی بگو جزذکردلربایی یاصاحب الزمان <عج> ذکر گره گشایی اگر یافتی بگو ای دل بخوان دعای فرج راو بعداز آن بهترازاین دعایی اگر یافتی بگو شاعر: سید مجتبی شجاع

ادامه نوشته »

ورود امام خمینی(ره) به ایران

🌹 ابیاتی از سروده زنده یاد #حمید_سبزواری به مناسبت ورود امام خمینی(ره) به ایران 🌺خوش آمدی به وطن ای مجاهد ای رهبر گران مبادت بر جان خسته رنج سفر 🌺خوش آمدی پی تعظیم مردمی که گرفت زمام از کف اهریمنان بد گوهر 🌺جماعتی بنگر …

ادامه نوشته »

🌸 گل نرگس نظری ڪن ڪه 💐 جھان بیتاب اسٺ!

یابقیةالله_عج 💖 🌸 گل نرگس نظری ڪن ڪه 💐 جھان بیتاب اسٺ! 🌸 روز و شب چشم همه 💐 منتظـر اربـابــــ اسٺ… 🌸 مھـدی فاطمه پس ڪی به 💐 جھان می تابی؟🌹 🍃 🌸 نـور زیبای تـو یڪ جلوه ای 💐 از محـرابــــ اسٺ… …

ادامه نوشته »

وسعت سوز مرا زمزمه ی ســاز کم است

وسعت سوز مرا زمزمه ی ســاز کم استزخمه ی ســاز مرا فرصـــت آواز کم استکهکشانی ست به هر گوشه ی چشمت ..امادر هـوای نظـــــــرت قدرت پرواز کم استبا ردیفی که دوچشمـــــــان غریبـــــت دارندشعــــر موزون تو را قافیــــه پرداز کم استشهـــــر در غربــــت بی همنفسی …

ادامه نوشته »