خانه » اسلام شناسی -شمیم یار

اسلام شناسی -شمیم یار

بر نِی، سرِ حسین به‌دستِ سواره‌ای

بر نِی، سرِ حسین به‌دستِ سواره‌ای گاهی کند به محملِ زینب نظاره‌ای آنجا نشسته، غم‌زده، طفلی سه‌ساله است رنگِ پریده‌اش ز غمِ دل، اشاره‌ای ترسان گرفته دامنِ زینب که: عمه‌جان! دریایِ غم مگر که ندارد کناره‌ای؟! از آفتاب، لاله‌صفت چهره سوخته داغِ دلش مگو …

ادامه نوشته »

✅ آینه از فرط تجلی شکست!

✅ آینه از فرط تجلی شکست! قـطــره کـجـــا، راه بــه دریــا بــَرد؟ اسـم کـجا پی به مسمّی برد؟ هستی ظل بسته به نورست، نور سایه کـه بـی نـور نـدارد ظـهـور تا که زدم غـوطه به دریای فکر تـا بـه کـف آرم دُرِ نایاب بکر …

ادامه نوشته »

تو خضر عرصة‌ عرفان‌ و عشق‌ و تجریدی‌

تو خضر عرصة‌ عرفان‌ و عشق‌ و تجریدی‌ تو آشیانة‌ توحید و پیر دانایی‌ همیشه‌ غرق‌ گناهم‌، تو پاک‌ و معصومی‌ برون‌ کن‌ از دل من‌، علقه ‌های‌ دنیایی‌ منم‌ که‌ «محسنم‌» امّا شکسته‌ بال دلم بیا که‌ بر دل بشکسته‌ام‌ مداوایی‌ شاعر: محسن …

ادامه نوشته »