خانه » كتاب: حكايت پارسايان

كتاب: حكايت پارسايان

5 : دستورالعملى از شهيد اول

5 : دستورالعملى از شهيد اول(28) بسم الله الرحمن الرحيم بر تو باد به تقواى الهى ، در پنهان و ميان جمع ! خوبى را براى همه آفريدگان بخواه ، گرچه به تو بدى روا داشته باشند. در برابر آزار ديگران ، بردبارى ورز. …

ادامه نوشته »