خانه » كتاب : علم اليقين ، جلد اول

كتاب : علم اليقين ، جلد اول

پی نوشته های كتاب : علم اليقين ، جلد اول

1201-اعلى /14-19. 1202-كافى 1/238. بصائر الدرجات /151 با اندكى اختلاف . 1203-بصائر الدرجات /135 و 139. 1204-شرح نهج البلاغة 3/140 با تلخيص ذيل خطبه 126. 1205-اين حديث از جهت لفظ و معنى متواتر است . ر.ك : بحارالانوار، 40/127. ملحقات احقاق الحق 7/597. 1206-خصال …

ادامه نوشته »

پی نوشته های كتاب : علم اليقين ، جلد اول

801-توحيد /282. تفسير قمى /459. 802-نحل /78. 803-نحل /78. 804-آل عمران /103. 805-اسراء /84. 806-انبياء /37. 807-اسراء /100. 808-معارج /19. 809-احزاب /72. 810-يعنى علم خداوند به نظام احسن . (م ) 811-كافى 1/168. 812-انعام /9. 813-ر.ك : كتاب شفاى بوعلى ، باب نبوت . …

ادامه نوشته »

پی نوشته های كتاب : علم اليقين ، جلد اول

601-ق /15. 602-خصال /652. 603-اين سخنان قطعاتى است از باب هشتم فتوحات مكيه 1/126. 604-سرالعالمين /179 – 182. اين كتاب داراى سى مقاله است و مطالب منقول از آن در مقاله سى ام با تفاوتهايى موجود است . 605-ر.ك : خصال /250، مسند احمد …

ادامه نوشته »

پی نوشته های كتاب : علم اليقين ، جلد اول

401-رعد /39. 402-ر.ك : ص 203. 403-اين تعبير بنابر مبانى فلسفه قديم است كه براى افلاك نفوسى قائل بودند، ولى با ابطال وجود افلاك چه رسد به نفوس آنها، بايد به تعبير قرآنكريم ( ملائكه و فرشتگان ) اكتفا نمود. 404-شرح اصول كافى ، …

ادامه نوشته »

پی نوشته های كتاب : علم اليقين ، جلد اول

201-همانجا. يعنى همين كه خدا مى تواند زمين را كوچك كند و تخم مرغ را بزرگ ، دليل قدرت اوست و ديگر لزوم ندارد براى اثبات قدرت او به امر ناشدنى توسل جست . (م ). 202-همانجا. 203-كافى 1/79. 204-نحل /125. 205-بقره /255. 206-توحيد …

ادامه نوشته »

پی نوشته های كتاب : علم اليقين ، جلد اول

1-در اين تاريخچه ، بنابر اختصار و اشاره است . 2-توبه / 122. 3-براى آگاهى كامل از فهرست تاليفات مؤلف (ره ) ر.ك : مقدمه ده رساله ، تحقيق و بررسى مركز تحقيقات علمى و دينى امام اميرالمؤ منين عليه السلام اصفهان ، و …

ادامه نوشته »

فصل 11. زمان و كيفيت نزول قرآن و پایان جلد اول

فصل 11. زمان و كيفيت نزول قرآن در ((كافى )) به سندش از امام صادق عليه السلام روايت نموده كه فرمود: قرآن در ماه مبارك رمضان يكجا به بيت المعمور فرود آمد سپس در طول بيست سال تدريجا نازل گرديد آن گاه فرمود: پيامبر …

ادامه نوشته »

فصل 10. رد وجود تناقص در آيات قرآن

فصل 10. رد وجود تناقص در آيات قرآن شيخ صدوق رحمه الله در كتاب ((توحيد)) به سندش از ابى معمر سعدانى روايت كرده است كه : مردى خدمت اميرمؤ منان عليه السلام رسيد و گفت : اى اميرمؤ منان ، من در كتاب نازل …

ادامه نوشته »

فصل 8. و9تحريف ناپذيرى قرآن (1274)

فصل 8. تحريف ناپذيرى قرآن (1274) از روايات بسياركه از طريق اهل بيت عليه السلام نقل شده استفاده مى شود كه اين قرآنى كه در ميان ماست مجموعا همان گونه كه بر حضرت محمد صلى الله عليه و آله نازل شده نيست ، بلكه …

ادامه نوشته »