بایگانی برچسب: كتاب :اسلام پزشك بي دارو

پی نوشته های كتاب :اسلام پزشك بي دارو

1-  ص 59 2-  به سوره بقره آيه 164 مراجعه شود. 3-  تاريخ تمدن ج 11 ص 319 4-  حكيم مؤ من حسينى تنكابنى در سال 1077 در تنكابن متولد شده او مؤ لف كتاب گرانبهايى است به نام تحفه حكيم مؤ من . 5-  شكر تيغال نوعى انگبين است (زبان خوراكيها ص 168) 6-  گلها و گياهان شفابخش ص …

ادامه نوشته »

اسب سوارى

اسب سوارى اسب سوارى نيز يكى از ورزشهاى مفيد و تفريحات لذت بخش است . سوار شدن بر اسب چنان نيرويى به شما مى دهد كه هر چه خستگى و اندوه داشته ايد فراموش خواهيد كرد، نشاطى كه از اسب سوارى پيدا مى شود كمتر از نشاط و نيرويى كه از شناورى به وجود مى آيد نمى باشد.

ادامه نوشته »

شنا

شنا اگر تا بحال شنا كرده ايد و آنرا ياد گرفته ايد، خود را داخل يكى از بهترين ورزشها نموده ، و از مفيدترين و لذيذترين تفريحات سلام بهره مند شده ايد، و اگر تا بحال شناورى را ياد نگرفته ايد، در صد آموختن آن برآييد. شنا علاوه بر آنكه يكى از ورزشهاى خوب شمرده مى شود لذت آفرين است …

ادامه نوشته »

ورزش

ورزش ورزش كه خود براى جسم بسيار ضرورى و لازم است يكى از تفريحات سالم به حساب مى آيد، البته ورزش هر كس بايد متناسب با وضع مزاج و كار او باشد ورزشهاى سنگين براى افراد ابتدايى يا ضعيف ، رنج آور است ، ولى يكى از بهترين ورزشها راهپيمايى است ، راهپيمايى و قدم زدن براى همه مفيد است …

ادامه نوشته »

تفريحات معتدل

تفريحات معتدل زندگى با نشاط، بدون تفريحات سالم ميسر نيست تفريحات مخصوصا براى آنان كه سرو كراشان بيشتر با فكر و مغز است لازم تر است ولى بطور كلى هر كس نسبت به كار و پيشه اى كه دارد بايستى تفريح متناسبى هم داشته باشد. يكى از اقسام تفريحات سالم ، ترك كردن كار يكنواخت است ، حتى همان كشاورزى …

ادامه نوشته »

دوستيهاى معتدل

دوستيهاى معتدل يك زندگى مسرت بخش بدون يار و ياور، و بدون دوست و رفيق ميسر نيست ، و در حقيقت بنى آدم همه اعضاى يكديگرند، اگر كسى انزوا طلب شد و حساب خود را از مردم و حساب را از خودش جدا كرد بجنگ فطرت و طبيعت رفته و نشايد كه نامش نهند آدمى . على (ع ) مى …

ادامه نوشته »

احساسات معتدل

احساسات معتدل از آنجا كه هر چيز بايد در سايه اعتدال باشد هيجانها، دوستيها، محبت ها، عشق ها، همه بايد تعادل خود را حفظ كنند. ازدواج يكى از احساسات دوران عمر، احساس نياز به زناشوئى است . طبعا هر بشر به حكم غريزه اى كه در نهاد او نهفته است خواهان زندگى است ، زندگى با همسر خود. هر دختر …

ادامه نوشته »

شخصيت معتدل

شخصيت معتدل از جهت روانى اگر آدم مستعد و خيلى مقراراتى هستيد شخصيت خودتان را معتدل نمائيد، و روحيه ميانه روى را انتخاب نماييد. روحيه معتدل روحيه اى نرم و ملايم و انعطاف پذير است . و اگر هم خيلى كم رو و كم حرفيد و پذيرياى هر مدام و عقيده اى هستيد خود را به طرف اعتدال بياوريد، بيشتر …

ادامه نوشته »

اعتدال در زندگى

اعتدال در زندگى اگر بگوييم ريشه اساسى علم اخلاق ، اعتدال و ميانه روى است سخن گزافى نگفته ايم ، على (ع ) در اين باره ميفرمايد: لايرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا(441) انسان نادان هميشه در حال افراد و تفريط است . در قسمت اول اين كتاب در باره خوردنيها خوانديم : كه زياد خوردن و كم خوردن هر …

ادامه نوشته »

اضطرابها را در هم شكنيم ؟

اضطرابها را در هم شكنيم ؟ اولين تحول ، تحصيل اطمينان و آرامش روان و قلب است . آرامش قلب و نجات از اضطراب و تزلزل ، در ايمان و اعتقاد به مبدا آفريدگار است . ((الا بذكر الله تطمئن القلوب ))(437) دلها با ياد خدا آرامش مى يابد. بشر در مواقع خطير و آنجايى كه نگرانى و اضطراب روح …

ادامه نوشته »