خانه » بایگانی برچسب: ? انتظار وظیفه است اما وظیفه، انتظار نیست؛

بایگانی برچسب: ? انتظار وظیفه است اما وظیفه، انتظار نیست؛

? انتظار وظیفه است اما وظیفه، انتظار نیست؛

? انتظار وظیفه است اما وظیفه، انتظار نیست؛ یعنی ما موظفیم که منتظر و امیدوار به آینده باشیم ولی وظیفه ما صرفاً این نیست که منتظر باشیم. «انتظار مثبت» همان است که توأم با آمادگی است. @motahari_ir

ادامه نوشته »