سرخط خبرها

ارتباط دختران وپسران با ازدواج موقت

ارتباط دختران وپسران با ازدواج موقت يكي ازگناهاني كه در جامعه ما متأسفانه رواج بسياري يافته است دوستي ها وارتباط نامشروع بين پسران ودختران مي باشد بسياري از پسران بخاطر كشش وجذبه جنس مخالف ، بدنبال ارتباط با دختران مي باشد . دخترها نيز …

ادامه نوشته »