خانه » اسلام شناسي » امام زمان (عج) » کتاب: حكومت جهانى مهدى (عج) » پرتوى در كتب عهد قديم (تورات و ملحقّات آن)
23  

پرتوى در كتب عهد قديم (تورات و ملحقّات آن)

پرتوى در كتب عهد قديم (تورات و ملحقّات آن)

1ـ در كتاب «مزامير داوود» مزمور 37 چنين مى خوانيم:

 

… زيرا كه شريران منقطع خواهند شد، و امّا متوكّلان به خداوند وارث زمين خواهند شد، هان، بعد از اندك مدتى شرير نخواهد بود، در مكانش تأمّل خواهى كرد و نخواهد بود; امّا حكيمان (صالحان) وارث زمين خواهند شد!

 

2ـ و نيز در همان مزمور 37 (از مزامير داوود) جمله 22 مى خوانيم:

 

زيرا «متبركان خداوند» وارث زمين خواهند شد، امّا ملعونان وى منقطع خواهند شد.

 

3ـ و نيز در جمله 29 در همان مزمور آمده است:

 

صديقان وارث زمين شده ابداً در آن ساكن خواهند شد.

 

4ـ در كتاب «حبقوق» نبى، فصل 7، مى خوانيم:

 

… و اگرچه تأخير نمايد; برايش منتظر باش!

زيرا كه البتّه خواهد آمد و درنگ خواهد نمود;

بلكه جميع امّتها را نزد خويش جمع مى كند;

و تمامى را براى خويشتن فراهم مى كند.

 

5ـ در كتاب «اشعياى نبى»، فصل 11، در بحثى كه سراسر تشبيه است مى خوانيم:

و نهالى از تنه يسى(1) بر آمده شاخه اى از شاخه هايش قد خواهد كشيد…


1ـ «يسى» به منى «قوى» نام پدر داوود است (نقل از قاموس مقدس).

ذليلان را به عدالت حكم; و براى مسكينان زمين به راستى تنبيه (و مايه بيدارى) خواهد بود…

كمربند كمرش عدالت،

و وفا نطاق ميانش خواهد بود;

و گرگ با بره سكونت داشته،…

و طفل كوچك راعى (شبان) ايشان خواهد بود…

و در تمامى كوه مقدّس من هيچ ضرر و فساد نخواهند كرد

زيرا كه زمين از دانش خداوند، مثل آبهايى كه دريا را فرو مى گيرند، پر خواهد شد.

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.