23  

مهدى كيست؟

مهدى كيست؟

 

در بحث اثرات انتظار ديديم كه همه فرق اسلامى بدون استثناء در انتظار قيام يك مرد بزرگ انقلابى از دودمان پيامبر به نام «مهدى» هستند (رهبرى كه به سوى هدف و برنامه وسيع انقلابى اش هدايت شده و به همين دليل قادر به هدايت و رهبرى دگران است).

اين اتّفاق نظر به حدّى است كه حتّى تندروترين گروههاى اسلامى ـ يعنى وهّابيان ـ نيز اين موضوع را پذيرفته اند، نه تنها پذيرفته اند بلكه بطور جدّى از آن دفاع مى كنند و از عقايد قطعى و مسلّم اسلامى مى دانند.

در هر حال، پيش از آن كه گواهى گروهى از دانشمندان بزرگ اهل سنّت را بر اين مسأله يادآور شويم لازم مى دانيم بيانيه اى را كه از طرف «رابطة العالم الاسلامى» كه از بزرگترين مراكز دينى وهّابى ها در مكّه است به عنوان يك سند زنده بياوريم.

به عقيده ما مدارك لازم، در اين رساله كوتاه آنچنان جمع آورى شده كه هيچكس را ياراى انكار آن نيست و اگر وهّابيان سختگير در برابر آن تسليم شده اند نيز به همين دليل است.

ما نخست ترجمه قسمت حسّاس اين رساله را نقل كرده، سپس تمام متن عربى آن را براى ثبت در تاريخ و آنها كه مى خواهند مطالعه بيشتر كنند مى آوريم.

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.