خانه » كتاب : علم اليقين ، جلد اول » فصل 1. انواع و اجناس فرشتگان

فصل 1. انواع و اجناس فرشتگان

باب ششم : اصناف فرشتگان
و الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا
(صافات /1 – 3)
((سوگند به فرشتگان صف كشيده ، سوگند به فرشتگان راننده ابرها. سوگند به فرشتگان خواننده قرآن )).
و النازعات غرقا، و الناشطات نشطا، و السابحات سبحا، فالسابقات ذكرا، فالمدبرات امرا.
(نازعات /1 – 5)
((سوگند به فرشتگان بركشنده (جانهاى كافران ) به سختى . سوگند به فرشتگان بازگيرنده (جانهاى مؤ منان ) به آسانى . سوگند به فرشتگان شناور. پس به آن پيشى گيرندگان (در فرمانبرى ). پس به آن تدبيركنندگان كارها.))
و لله جنود السموات و الارض .
(فتح /4)
((لشگرهاى آسمانها و زمين از آن خداست )).
فصل 1. انواع و اجناس فرشتگان
فرشتگان بر اساس كثرت گروهها، قبيله ها، انواع و طبقات ، اجناس مختلف به انواع گوناگونى هستند تا آنجا كه چيزهاى ديگر هر اسمى بر آنها نهند فرقى نمى كند ولى آنچه نام ملك (708) بر آن نهاده شود با هم فرق دارند و ما به طور اجمال به آنچه در كتاب و سنت از اصناف و برخى صفات آن ها آمده اشاره مى كنيم ، گرچه از جهتى برخى در برخى ديگر داخل است .


يكى از اصناف آنها ((اكابر اربعه )) چهار فرشته بزرگ و مشهور است . جبرئيل و ميكائيل كه نامشان در قرآن مجيد آمده ، و اسرافيل و عزرائيل كه در حديث از آنان نام برده شده است .
جبرئيل فرشته همراه وحى است كه روح القدس و روح الامين نيز ناميده مى شود، كه دوستان خدا را يارى و دشمنان خدا را سركوب مى نمايد. خداى متعال درباره او فرموده : انه لقول رسول كريم ، ذى قوة عند ذى العرش مكين ، مطاع ثم امين . (709) ((همانا كه اين (قرآن ) گفتار رسولى بزرگوار (جبرئيل ) است ، كه بسى نيرومند است و نزد (خداوند) صاحب عرض جايگاه و منزلتى دارد، و در آنجا (عالم بالا) فرمانش مى برند و امين و مورد اعتماد (بر وحى ) است )).
رسالت او آن است كه وى فرستاده خداوند به سوى پيامبران اوست . كرامت و بزرگوارى او نزد پروردگارش به آن است كه خداوند آن را واسطه ميان خود و شريفترين بندگانش قرار داده . نيرومنديش از آن روست كه شهرهاى قوم لوط را از جا كنده بالا برد و سرنگون ساخت . و جايگاه و منزلت داشتن او نزد خدا به آن است كه خداوند او را قرين خود ساخته در آنجا كه مى فرمايد:
ان الله هو مولاه و جبريل
(710) ((همانا خدا ياور است و نيز جبرئيل )). و اينكه فرمانش برند، از آن روست كه وى امام و پيشواى فرشتگان است . و اينكه امين است ، از آن روست كه خداوند او را امين رسالت خويش شمرده و پيامبران نيز او را بر آنچه به سوى ايشان فروآورده است امين دانسته اند، و اين همان گفتار خداست كه : نزل به الروح الامين على قلبك : ((آن (قرآن ) را روح الامين بر قلبت فروآورده است )).
گفته اند: كار خاص و ذاتى جبرئيل ، وحى و تعليم و رساندن سخن خداى سبحان به بندگان اوست ، و كارهاى ديگرى كه از او سر مى زند بالعرض ‍ است ، جبرئيل با قوه نطقيه و دراكه ارتباط دارد، و اگر او نبود هيچ كس ‍ معنايى از معانى را با بيان و گفتار استفاده نمى توانست كرد و قلب كسى الهام حق و القاء آن را در سويداى دل نمى پذيرفت .
ميكائيل فرشته اى است كه ماءمور روزيها و خوراكهاست .
گفته اند: كار خاص و ذاتى او دادن روزى به سبب تغذيه است و نيز رشد دادن جسم به اندازه لايق و ميزانى مشخص ؛ و او را با حفظ و نگهدارى ارتباط هست ، و اگر او نبود نشو و نما در بدنها صورت نمى گرفت ، و براى ارواح تطور در اطوار ملكوت حاصل نمى شد، و براى خلقت (جسمانى ) ارزاق حسى پيدا نمى آمد، و فطرت را علوم فراوان نصيب نمى گشت .
اسرافيل فرشته صاحب صور، (بوق ، شيپور) است ، خداى بزرگ مى فرمايد: و نفخ فى الصور (711) ((و در صور دميده شود)).
و در خبر است : اسرافيل صاحب شاخ (بوق ) است كه … (دنباله حديث بعدا خواهد آمد).
گفته اند: كار خاص و ذاتى او دميدن روح در بدنها، و بخشش حيات و نيروى حس و حركت براى انگيزش شوق و طلب است و او را با نيروى فكر ارتباط است ، و اگر او نبود انگيزه شوق و حركت براى تحصيل كمال در كسى فراهم نمى آمد.
عزرائيل فرشته مرگ است ، خداى بزرگ فرموده : قل يتوفاكم ملك الموت الذى و كل بكم . (712) ((بگو فرشته مرگ كه به شما گمارده شده جان شما را مى گيرد.))
گفته اند: كار خاص و ذاتى او انتزاع صور از مواد، و برآوردن ارواح از اجساد، و بيرون آوردن جانها از بدنها و انتقال آن ها از دنيا به جهان آخرت است ، و با قوه مصوره در ارتباط است ، و اگر او نبود استحاله و دگرگونى در اجسام ، و كمال يابى و انتقالات فكرى در جانها، و بيرون شدن از دنيا و حضور در برابر خداى متعال براى ارواح پيدا نمى شد، بلكه همه چيزها در يك منزل و همان نخستين مقام متوقف مى ماندند (و حركت و تكاملى پديد نمى آمد).
هر يك از اين چهار فرشته را سپاهيان و پيروانى است كه شمار آنها را كسى جز خدا نمى داند: و ما يعلم جنود ربك الا هو (713) ((و سپاهيان پروردگارت را كسى جز خودش نمى داند.))

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.