خانه » اسلام شناسی -شمیم یار (صفحه 2)

اسلام شناسی -شمیم یار

🏴چنان شمعی که از اطرافیان پروانه می سازد

🏴چنان شمعی که از اطرافیان پروانه می سازد حسین بن علی (ع) از عاقلان دیوانه می سازد 🏴حریمش جای عرش و فرش را با هم عوض کرده ست که جبریل امین در بارگاهش لانه می سازد 🏴به عبدش شأن بیت الله بخشیده است از …

ادامه نوشته »

🌺 دیگر به جان فاطمه، بس باشداین هجرکهن

🌺 دیگر به جان فاطمه، بس باشداین هجرکهن 🌺ای اخرین تصنیف من ای معبدوآیین من ازهجرتوازعطرتوجانابرآید جان زتن 🌺ای آخرین باران عشق درقلب بی روح زمین جان خزان ازنام توآید به سر ای بهترین 🌺ای آخرین خورشیدمهر پنهان شده اندرسحاب آخربگوبی جام می کس …

ادامه نوشته »

▫️یا مقلب القلوب و الأبصار / سال نو آمد و نیامد یار

▫️یا مقلب القلوب و الأبصار / سال نو آمد و نیامد یار یا مدبر اللیل و النهار / بی حضورش چه اشتیاق بهار؟! یا محول الحول والاحوال / منتهی کن فراق را به وصال حول حالنا الی احسن الحال / به امید فرج همین …

ادامه نوشته »

ای آخرین توسل سبز دعای ما

ای آخرین توسل سبز دعای ما آیا نمی رسد به حضورت صدای ما؟ شنبه دوباره شنبه دوباره سه نقطه چین بی تو چه زود می گذرد هفته های ما در این فراق تا که ببینی چه می کشیم بگذار چشمهای خودت را به جای …

ادامه نوشته »