خانه » بنده خدا (صفحه 2335)

بنده خدا

توفيق توبه

49 – توفيق توبه و نيز جناب آقا ميرزا ابوالقاسم مزبور از مرحوم اعتمادالواعظين تهرانى – عليه الرحمه – نقل نمود كه فرمود در سالى كه نان در تهران به سختى دست مى آمد، روزى ميرغضب باشى ناصرالدين شاه به طاق آب انبارى مى …

ادامه نوشته »

اندرزى عجيب

48 – اندرزى عجيب مخلص در ولايت اهل بيت : جناب آقاميرزا ابوالقاسم عطار تهرانى – سلمه اللّه – نقل نمود از عالم بزرگوار مرحوم حاج شيخ عبدالنبى نورى كه از جمله تلاميذ حكيم الهى مرحوم حاج ملاهادى سبزوارى بوده است در سال آخر …

ادامه نوشته »

نجات از قبر پس از دفن

47 – نجات از قبر پس از دفن فاضل محترم آقا ميرزا محمود شيرازى – كه داستانهايى از ايشان نقل گرديد – فرمودند كه مرحوم آقا سيد زين العابدين كاشى – اعلى اللّه مقامه – را در كربلا خادمى بود تبريزى (بنده نامش را …

ادامه نوشته »

اثر عزادارى حسينى (ع )

45 – اثر عزادارى حسينى (ع ) سيد جليل مرحوم دكتر اسماعيل مجاب (دندانساز) عجايبى از ايام مجاورت در هندوستان كه مشاهده كرده بود نقل مى كرد، از آن جمله مى گفت : عده اى از بازرگانان هندو (بت پرست ) به حضرت سيدالشهداء …

ادامه نوشته »

تمثل شيطان

43 – تمثل شيطان جناب حاج على آقا سلمان منش (كه داستانهاى 29 و 30 از ايشان نقل گرديد) فرمود شبى هنگام سحر مشغول تهجد بودم براى قنوت وتر، كه سيصد مرتبه ((اَلْعَفْو)) دارد، تسبيح را كه در سجاده ام بود برداشتم تا برخيزم …

ادامه نوشته »

عنايت علوى (ع )

42 – عنايت علوى (ع ) فاضل محقق آقاى ميرزا محمود شيرازى – كه داستانهاى 5 تا9 از ايشان نقل گرديد – فرمود: مرحوم شيخ محمد حسين جهرمى از فضلاى نجف اشرف واز شاگردان مرحوم آقا سيد مرتضى كشميرى – اعلى اللّه مقامه – …

ادامه نوشته »