کتاب: مهر محبوب نويسنده: سيد حسين حسينى

خلاصه تمامى فصول ونتيجه آنها

خلاصه تمامى فصول ونتيجه آنها محبت که وديعه اى الهى وامانتى فطرى است در دروتن همه موجودات وبالاخص انسان حرکت دهنده چرخهاى حيات است وبه موجب آن انسان وجهان به دنبال محبوب حقيقى در سير وسفرند. انسان با انتخاب خود به سوى ايده آل حقيقى خود حرکت مى کند که گاه به علت موانعى چون شهوت وغضب ودورى از حق، …

ادامه نوشته »

در دسترس بودن محبوب

در دسترس بودن محبوب از کمالات محبوب نامتناهى، در دسترس بودن اوست. عاشق سوخته مى خواهد که معشوق همواره در دسترس او باشد، استغاثه وناله هاى او را بشنود وحالات او را نظاره گر باشد، او را زير نظر بگيرد وکنترل کند ومعشوق هرگز از نظرش به دور نباشد وهر وقت که عاشق اراده کند به وصال يارش برسد وبرايش …

ادامه نوشته »

ناديده گرفتن امام حسن عسکرى لغزشهاى جعفر را

ناديده گرفتن امام حسن عسکرى لغزشهاى جعفر را هنگامى که خليفه فرمان داد تا امام عليه السلام را از زندان آزاد کنند حضرت بر در زندان ايستاد وفرمود: منتظر برادرم جعفر هستم. زندانبان گفت: خليفه تنها امر به آزادى شما کرده ونه آزادى جعفر! حضرت (سلام الله عليه) فرمودند: نزد خليفه برگرد وبه او بگو ما هر دو از يک …

ادامه نوشته »

امام حسن مجتبى ومرد بد زبان

امام حسن مجتبى ومرد بد زبان مردى شامى با امام حسن مجتبى عليه السلام برخورد کرد. حضرت سلام الله عليه سواره واو پياده بود. مرد به لعن حضرت عليه السلام آغاز کرد وامام عليه السلام جوابى نمى فرمود. هنگامى که سخنان او تمام شد حضرت سلام الله عليه به او رو کرده، با حال خنده فرمود، آقا! به نظرم در …

ادامه نوشته »

عفو امام صادق از عصيان کنيز

عفو امام صادق از عصيان کنيز سفيان ثورى وارد محضر شر يف امام صادق عليه السلام شد وآن حضرت را ديد که از ناراحتى رنگشان تغيير کرده. از سبب ناراحتى پرسيد، حضرت سلم الله عليه فرمود: من از رفتن افراد خانه به پشت بام نهى کرده بودم، حال که وارد خانه شدم ديدم کنيزى که مربى کودکى از کودکان من …

ادامه نوشته »

او توبه پذير وآمرزنده است

او توبه پذير وآمرزنده است (يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا).(18) اى بندگان من که بر خود اسراف نموده ايد! از رحمت خدا مايوس نشويد که خداوند تمامى گناهان را مى آمرزد. (وهو الذى يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات).(19) واو خدائى است که توبه بندگانش را مى پذيرد …

ادامه نوشته »

رحمت او بر غضبش سبقت دارد

رحمت او بر غضبش سبقت دارد يعنى رحمت او عام وشامل، وغضب او خاص برخى موارد است. بنابر اين، به حساب رحمت عام وشامل، بندگان ودوستداران خود را در رحمت ومغفرت خويش قرار مى دهد واز عذاب قهر وجهنم نجات مى بخشد. على بن ابى حمزه قال سال ابو بصير ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: جعلت فداک …

ادامه نوشته »

او داراى وصف ستاريت وعيب پوشى است

او داراى وصف ستاريت وعيب پوشى است عن ابى جعفر عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا من اظهر الجميل وستر القبيح ولم يهتک الستر عنى يا کريم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه.(12) از امام باقر عليه السلام: به نام خداوند بخشاينده مهربان. اى کسى که زيبائيها را ظاهر مى کنى وزشتيها را مى …

ادامه نوشته »

گذشت از لغزشهاى محب

گذشت از لغزشهاى محب از خصايص وصفات محبوب حق، گذشت وعفو از خطاها ولغزشهاى محب وعاشق است. زيرا محبوب براى ارتقاى درجات قرب عاشق وقرار گرفتن او در حصن حصين خود، از محب نگهدارى وحفاظت مى کند وبدين وسيله بر عيوب او پرده عفو ومغفرت مى پوشد تا او به آسودگى خاطر به آستان يار راه يابد وبه مناجات با …

ادامه نوشته »

جذبه محبوب

جذبه محبوب زيبائى ووفاى نامتناهى در آفريدگار جهان، آفريدگان را به خود جذب مى کند واين کشش از جانب او وکوشش از سوى دوستداران وعاشقان را حدى نيست. درياى جذبه حق تعالى به تعبيرات گوناگون نسبت به مخلوقات خود ابراز عشق واشتياق مى نمايد. جملات زير نمونه هايى از کلمات قدسى اوست: ما ترددت فى شيء انا فاعله کترددى فى …

ادامه نوشته »