عنايت فاطميه

53 – عنايت فاطميه جناب حاجى على اكبر سرورى تهرانى گفت خاله علويه اى دارم كه عابده و بركتى براى فاميل ماست و در شدايد به او پناهنده مى شويم و از دعاى او گرفتاريهايمان برطرف مى شود. عنايت فاطميه وقتى آن مخدره به …

ادامه نوشته »

توفيق توبه

49 – توفيق توبه و نيز جناب آقا ميرزا ابوالقاسم مزبور از مرحوم اعتمادالواعظين تهرانى – عليه الرحمه – نقل نمود كه فرمود در سالى كه نان در تهران به سختى دست مى آمد، روزى ميرغضب باشى ناصرالدين شاه به طاق آب انبارى مى …

ادامه نوشته »

اندرزى عجيب

48 – اندرزى عجيب مخلص در ولايت اهل بيت : جناب آقاميرزا ابوالقاسم عطار تهرانى – سلمه اللّه – نقل نمود از عالم بزرگوار مرحوم حاج شيخ عبدالنبى نورى كه از جمله تلاميذ حكيم الهى مرحوم حاج ملاهادى سبزوارى بوده است در سال آخر …

ادامه نوشته »

نجات از قبر پس از دفن

47 – نجات از قبر پس از دفن فاضل محترم آقا ميرزا محمود شيرازى – كه داستانهايى از ايشان نقل گرديد – فرمودند كه مرحوم آقا سيد زين العابدين كاشى – اعلى اللّه مقامه – را در كربلا خادمى بود تبريزى (بنده نامش را …

ادامه نوشته »

اثر عزادارى حسينى (ع )

45 – اثر عزادارى حسينى (ع ) سيد جليل مرحوم دكتر اسماعيل مجاب (دندانساز) عجايبى از ايام مجاورت در هندوستان كه مشاهده كرده بود نقل مى كرد، از آن جمله مى گفت : عده اى از بازرگانان هندو (بت پرست ) به حضرت سيدالشهداء …

ادامه نوشته »